Content area

Lær mere - Flygtninge- og indvandrermedicin

Lægeforeningen afholdt kursus i København torsdag d. 4. oktober 2018 om flygtninge- og indvandrermedicin

Mødet med patienter med et andet sprog og en anden kultur kan både være spændende og samtidig også fyldt med modsætninger.

Der er oplagte faldgruber i det kliniske møde, men der er også andre og mindre oplagte faldgruber, som det imidlertid er vigtigt at have for øje for at få etableret et godt patientforløb.  For det handler uanset etnisk herkomst altid om at møde patienten på patientens vilkår. Det betyder, at du i mødet og kliniske overvejelser skal inddrage betydningen af såvel din egen som patientens personlighed, jeres forskellige sprog, mødets kontekst, empati/antipati og fordomme.

Rammerne for mødet har endnu større betydning, når der yderligere er en sproglig og kulturel barriere. Sprog og begreber er kernen i patientsamtaler, så selv små fejltrin kan blive misforstået med alvorlige konsekvenser for patientens tillid, motivation og egenomsorg.

Hertil kommer, at flygtninges grundvilkår sjældent kommer i spil, selv om de påvirker symptomoplevelse, sygdomsopfattelse og holdningen til undersøgelse og behandling.

Det er disse forhold, vi vil gøre dig bekendt med på kurset. Derudover er formålet med kurset også at gøre dig bevidst om, at du nok aldrig helt ved alt, men at det netop er erkendelsen af denne ikke-viden, der kan gøre dig klogere – ikke mindst på patienten!

Test dig selv og se hvor meget du ved i forvejen:

Link til quiz »

Du får dit resultat med det samme. Og en pointscore ud fra hvor lang tid du har brugt, men du har god tid til hvert spørgsmål.

 

Undervisere: Overlæge Morten Sodemann og overlæge Charlotte Sølver Rehling.
Nederst på denne side kan du i en video se og høre Morten Sodemann præsenter kurset.

Målgruppe: Kurset henvender sig til alle læger, der møder flygtninge/indvandrerpatienter på sygehus, almen praksis eller privat praktiserende læger.

Undervisningsform: Kurset er opbygget omkring diskussion af komplekse patientcases fra Indvandrermedicinsk klinik i Odense. Der vil endvidere være praktisk tværkulturel klinisk øvelse omkring tolkning og sygdomstolkning.

Underviserne har udvalgt artikler fra Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal, som kan supplere den viden du får med fra kurset:

Almen praksis kan fremme lige adgang til sundhed for patienter med etnisk minoritetsbaggrund
Maria Bach Nikolajsen & Per Kallestrup

Er vi parat til at håndtere kulturel diversitet i det danske sundhedsvæsen?
Marie Nørredam

Barrierer i lægesamtalen med indvandrerpatienten
Morten Sodemann, Trine Rønde Kristensen, Henrik Sångren & Dorthe Nielsen

Ramadan, faste og graviditet
Urfan Zahoor Ahmed & Jacob Alexander Lykke

Tolkebrug i det danske sundhedsvæsen
Marianne Taulo Lund Hansen & Signe Smith Nielsen

Undocumented migrants have diverse health problems
Boje Kvorning Ehmsen, Dan Biswas, Natasja Koitszch Jensen, Allan Krasnik & Marie Norredam

Udfordringer for sundhedsprofessionelle ved behandling af etniske minoritetspatienter med type 2-diabetes
Sabrina Jensen, Signe Smith Nielsen & Nana Folmann Hempler

Sundhedsloven og sundhedsydelser hos udokumenterede migranter
Rune Aabenhus & Peter Hallas

Sundhedsmæssige konsekvenser af migration
Maria Kristiansen, Anna Mygind & Allan Krasnik

Hør også Ugeskriftets videnskabelig podcast:

Det er meget forskelligt hvordan de enkelte kommuner griber det an, når flygtninge skal tilbydes en helbredsundersøgelse. Mange praktiserende læger oplever, at deres kompetencer ikke helt slår til i mødet med patienterne, som er flygtninge. Vi taler med Marieke Leemreize.

Podcast: Helbredsundersøgelser af flygtninge »

Læs også statusatikel:
Helbredsundersøgelser af flygtningebør harmoniseres 
Marieke Leemreize, Morten Sodemann, Claus Malta Nielsen, Anne Mette Hvass &  Marie Nørredam) 

Tilmelding: Der er ikke fastsat en dato for eventuelt nyt kursus.
Se andre kurser fra Lægeforeningen

« Retur til oversigten

Right side