Content area

Redaktionen

 

Christian GraugaardChristian Graugaard

Christian Graugaard (f. 1967). Chefredaktør, læge, ph.d. Ansat som professor ved Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut, ved Aalborg Universitet. 

Forskningsområder: Kroppens, kønnets og seksualitetens videnskabs- og medicinhistorie. Desuden teoretisk og klinisk sexologi.

ICMJE Disclosure - deklarering af interessekonflikter
 

Jesper Vaczy KraghJesper Vaczy Kragh

Jesper Vaczy Kragh (f. 1968). Historiker, ph.d. Ansat som lektor ved Medicinsk Museion, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Forskningsområder: medicinhistorie og herunder psykiatriens og socialt udsatte gruppers historie.

ICMJE Disclosure - deklarering af interessekonflikter
 

Kristine Lindberg SteensbergKristine Lindberg Steensberg

Kristine Lindberg Steensberg (f. 1994). Medicinstuderende. Desuden ansat som omviser på Medicinsk Museion.

Juniorredaktør
 

 

 

 

DET VIDENSKABELIGE PANEL

Svend Brinkmann (f. 1975) er professor i psykologi, ph.d., ansat ved Institut for Kommunikation (psykologiuddannelsen), Aalborg Universitet. Hans forskningsområder er især filosofiske, etiske og metodologiske forhold i psykologien og andre human- og samfundsvidenskaber. Har blandt andet udgivet bøger om kvalitative forskningsmetoder, psykiatriske diagnoser, identitet, moral og psykologiens filosofi.

Anne-Marie Axø Gerdes (f. 1957) er professor i arvelige kræftsygdomme ved Københavns Universitet og klinikchef på Rigshospitalets Klinisk Genetiske Klinik. Hun er desuden medlem af Etisk Råd. Hun beskæftiger sig med genetiske problemstillinger ud fra en sundhedsmæssig og etisk synsvinkel, og hun leder en forskningsgruppe omkring arvelige kræftsygdomme. Identifikation af nye kræftgener giver mulighed for bedre genetisk diagnostik og mere målrettet behandling, men teknologien har også betydning for familien, som kan være i risiko for sygdom. Den ny genetiske teknologi giver derved flere muligheder, men også flere kliniske og etiske dilemmaer.

Asbjørn Hróbjartsson (f. 1965) er professor i evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode, ph.d. og MPhil, leder af Center for Evidensbaseret Medicin på SDU og Odense Universitetshospital. Hans forskningsområder er kvalitet af klinisk forskning, især randomiserede forsøg og systematiske oversigter. Har blandt andet udført studier af betydningen af blinding, placebo, selektiv rapportering af effektmål, rapporteringsguidelines og redskaber til vurdering af risiko for bias i randomiserede forsøg.

Anne Løkke (f. 1957) er professor i historie, dr.phil., ansat ved Københavns Universitet, Saxo-instituttets afdeling for Historie. Hendes forskningsområde er dansk social-, kultur- og medicinhistorie 1750-1950 i en europæisk kontekst. Udvalgte bøger: ”Patienternes Rigshospital 1757-2007” (2007), ”Kultur og sundhed – humanistisk forskning i krop, sundhed og sygdom” (2005), ”Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800-1920” (1998).