Content area

|

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase – Resumé af årsrapport 2017/2018

Manglende adgang til data på individniveau om rehabilitering i kommunerne er problematisk for monitoreringen af kvaliteten af hjerterehabilitering. Samtidig ses der betydelig variation mellem hospitalerne i forhold til LDL-kolesterol og blodtrykskontrol.
Forfatter(e)
Fuld forfatterliste findes i rapporten på Sundhed.dk. Interessekonflikter: ingen.
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side