Content area

|

Compassion is the best medicine

Praktiserende læge Bo Egelund har besøgt den sydengelske by Frome, hvor der både politisk og lægeligt er fokus på nærvær, omsorg og medindflydelse.
Forfatter(e)
Praktiserende læge Bo Egelund E-mail: egelund@dadlnet.dk

Vi ved det jo alle, at det er farligt at være ensom. Det er faktisk mere farligt end at drikke, være svært overvægtig eller fysisk inaktiv [1].

Vi prøver vel efter bedste evner at gøre noget ved alkoholisme, fedme eller inaktivitet. Så hvad gør vi ved ensomhed? Måske husker vi nogle solstrålehistorier, hvor det er lykkedes at hjælpe enkelte patienter til et liv med socialt indhold og færre helbredsklager.

Men hvordan systematiserer vi det og omsætter det til praktisk handling på samfundsniveau?

Det har lægerne i Frome i det engelske grevskab Somerset givet svaret på. Med arbejdsmottoet »Compassion is the best medicine« har de praktiserende læger og deres medarbejdere siden 2011 reduceret indlæggelses- og genindlæggelsesfrekvensen med 30 pct. i et område med 115.000 indbyggere. I resten af Somerset er frekvensen i samme periode øget med 14 pct.

Da jeg læste om det i The Guardian, tænkte jeg: Det må jeg se.

I slutningen af maj besøgte jeg derfor Frome, hvor Dr. Helen Kingston viste rundt og forklarede, hvordan det var lykkedes for dem.

Frome var oprindelig en by præget af uldindustrien. Den er for længst væk. Senere var det især trykkeri og let metalindustri, der sikrede beskæftigelsen. Men yderligere tab af arbejdspladser har ført til, at byen, der nu har 26.000 indbyggere, i høj grad er blevet pendlerby for de nærliggende Bath og Bristol.

I 2011 besluttede alle Fromes praktiserende læger at bygge nyt og flytte sammen i ét hus: Frome Medical Centre. Der blev fra starten tænkt stort, så centret rummer også hjemmepleje, socialrådgivere, apotek, lokaler til specialister, operationsstue, møderum m.m.

Udvikling af socialmedicinske kompetencer

Samtidig ønskede Dr. Helen Kingston og hendes kolleger at forsøge at udvikle deres socialmedicinske kompetencer til gavn for patienterne. Forsøge et paradigmeskift fra sygdoms- og symptombehandling til helhedstænkning. Fra at være kompetente behandlere af patienternes forskellige sygdomme og symptomer til at lytte til patienterne og høre, hvad de havde ønske om og behov for.

Med økonomisk støtte fra Somerset Clinical Commissioning Group, der er en form for udviklingsorganisation for 400 praktiserende læger i Somerset, blev der i 2011 ansat en medarbejder: Community Development Worker, der fik til opgave at arbejde bevidst med sociale netværk. Som det første blev alle de eksisterende tilbud i lokalområdet kortlagt. Altså: hvad der var af patientforeninger, sangkor, klubber for mænd, sportsforeninger, kaffeklubber – alt!

De praktiserende læger udnytter nu denne kortlægning til rådgivning af patienter. Deres journalsystem er forsynet med et modul, der giver mulighed for at søge på alle mulige helbredsmæssige eller mere sociale problemstillinger – f.eks. Befriending/Isolation, Dementia, Exercise, Parkinson’s, Sleep – og få forslag til patientforeninger, klubber osv.

650 lokale frivillige

Ud over at vejlede i konsultationen kan de praktiserende læger henvise til Health Connectors, der dels arbejder med sociale problemstillinger på individniveau og dels underviser på gruppeniveau. Desuden hjælper Health Connectors, hvis der i et område er behov for støtte, f.eks. til at etablere en gruppe frivillige eller en lokalafdeling af en patientforening.

Desuden har ca. 650 frivillige Community Connectors fået et kursus på få timer. De frivillige kan være hvem som helst, men gerne personer, der har stor kontaktflade, f.eks. damefrisøren, taxachaufføren, den lokale betjent. Målet er helt enkelt, at de frivillige får et grundlag for at »blande sig«, når de møder medborgere, der er i nød. Det kan være familie, venner, naboen eller kunden i frisørstolen, der er nødstedt. Med deres viden om muligheder kan de frivillige vise omsorg og forklare, hvor der gives professionel hjælp. I gennemsnit har de ca. 650 hver omkring 20 rådgivninger om året. Det tages som et udtryk for, at der vises omsorg i lokalsamfundet – ikke at opgaver, der bør løses af professionelle, er lagt ud til frivillige.

I løbet af årene siden starten i 2011 har projektet The Compassionate Frome udviklet sig. Det dækker nu East Mendip District med 115.000 indbyggere, og der er nu ansat 6,5 Health Connectors på fuld tid og to på deltid. Det koster altså ca. 7,5 stillinger blandt 115.000 borgere. Til gengæld har det år for år reduceret antallet af akutte indlæggelser. Der foreligger endnu ikke en cost-benefit-analyse.

Usædvanlig grad af engagement

Sideløbende med udviklingen i lægernes arbejdsmetode har der fundet en betydningsfuld politisk omvæltning sted i Frome. Tidligere var det typisk De Konservative og Liberaldemokraterne, der havde flertallet i bystyret. I 2011 blev borgerlisten Independents for Frome (IfF) dannet, og den vandt umiddelbart ti af 17 pladser i bystyret. Ved det følgende valg i 2015 vandt IfF alle 17 pladser. Det har betydet en helt usædvanlig grad af engagement. Spørgsmål bliver drøftet livligt i lokalavisen og på de sociale medier, inden beslutninger bliver truffet. Borgerne oplever en helt ny gennemsigtighed i administrationen. Byen har fået et helt nyt liv og er blevet kåret som det bedste sted at bo i det sydvestlige England. Frome har etableret et månedligt søndagsmarked, som er yderst velbesøgt. Den eneste dråbe malurt i bægeret er, at boligpriserne er steget. Det er blevet populært at flytte til byen. For den jævne Frome-borger, der ønsker at købe bolig, kan det være et problem.

The Compassionate Frome og IfF går naturligvis smukt hånd i hånd, og det har utvivlsomt en betydning for, at Dr. Helen Kingston og hendes kolleger har haft succes med deres projekt. Både politisk og lægeligt er der fokus på samvær, nærvær, omsorg, medansvar og medindflydelse. Dr. Helen Kingston siger: »Reaching out to each other with kindness and humanity creates a better society«. Det udmønter sig i praktisk handling og ikke blot i skåltaler. Processen er selvforstærkende.

Det var enormt inspirerende at besøge Frome, og det er klart, at jeg umiddelart tænkte: Hvordan er det dog lykkedes for dem i Frome?

De politiske forudsætninger i Frome er ideelle: Borgerne oplever nu et medejerskab og medansvar til deres lokalområde. Det giver en ny grad af engagement. Det er vigtigt.

Årsagerne til succesen

Desuden tror jeg, at det lykkes i Frome fordi:

  • Dr. Helen Kingston er en meget respekteret ildsjæl, der sikrer et frugtbart samarbejde med kolleger og øvrige samarbejdspartnere.

  • Alle praksis i området går ind for sagen.

  • Sammen har praksis turdet tænke stort og har bygget ét fælles hus.

  • Velvilje hos Somerset Clinical Commissioning Group har sikret økonomi til udvikling.

  • Kortlægning af de allerede eksisterende sociale muligheder og implementering i lægernes journalsystem har sikret praktisk anvendelighed.

  • Sidst, men absolut ikke mindst – tværtimod helt centralt: Den alment praktiserende læge er krumtap – arbejdet (det lægelige, men også hjemmepleje og social indsats) udføres i tæt samarbejde med praksis.

Ville noget lignende kunne lykkes i Danmark? Der er mange lighedspunkter mellem engelsk og dansk almen praksis, så umiddelbart bør det jo kunne lykkes.

Den største vanskelighed vil formentlig blive at tænke stort nok – at få alle funktioner (praksis, apotek, hjemmepleje m.m.) i en mindre by samlet i ét hus. Og desværre har jeg svært ved at forestille mig en dansk kommune blive helt og aldeles overtaget af en borgerliste, der ikke er partipolitisk.

Men resultaterne i Frome er så overbevisende, at jeg nødvendigvis må spørge: Hvad gør vi? Hvem vil være med?

Blad nummer: 
PLO

LITTERATUR

  1. Holt-Lunstad J, Smith TB, J. Layton B. Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS 27. jul 2010. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316.

Right side

af Jens Enné Sletgaard | 20/09
3 kommentarer
af Alice Kunkel | 17/09
7 kommentarer
af Jørn Rosborg | 17/09
1 Kommentar
af Peter Christian Gøtzsche | 17/09
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 16/09
3 kommentarer
af Annette Randløv | 16/09
2 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 15/09
4 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 14/09
4 kommentarer
af Steffen Thirstrup | 11/09
4 kommentarer