?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Debat / 10. jan 2017

Manglende spædbarnsoverlevelse

Debat

"Jeg kan komme med 103 gode grunde til, at det kunne blive mere trygt at føde i Danmark."

Dato
10. Jan 2017
Forfattere
Læge Johannes Bjerre, Læborg E-mail: johannesbjerre@hotmail.com Interessekonflikter: ingen
💬 0

Kære kollegaer

De danske regioner er en stor succes, for regionerne er sat i verden til at holde budgetterne på sundhedsområdet. Aktuelt skal Region Hovedstaden spare igen, og det vil sikkert lykkes, da formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) udtaler: Når man skal finde 600 millioner kroner, så må alle bidrage [1]. Vil der være uheldige konsekvenser ved at nå målene for besparelserne?

Lægevidenskaben er en videnskab, da vi systematisk arbejder på at forbedre vores resultater. Ser man på spædbarnsdødeligheden, havde Danmark i 2014 4,0 dødsfald pr. 1.000 fødte, mens der i Sverige var 2,2. For perioden 2009-2014 var Danmarks spædbarnsdødelighed 43% højere end Sveriges [2]. Det er naturligvis muligt, at der er tale om en tilfældighed, og med t-test beregnes sandsynligheden til p < 0,0001.

Af de 56.870 nyfødte danskere i 2014 var der 229, som ikke fejrede etårsfødselsdag. Havde vi i Danmark haft samme resultater som i Sverige, ville vi have været 103 flere danskere i dag. Sverige har tidligere haft en rate af spædbarnsdødelighed på 4,0 og det var i 1996 [2, 3].

Klinikchef Morten Hedegaard på Rigshospitalets fødeafdeling forlader jobbet i protest over besparelser, der rammer patienters behandling og de ansattes trivsel. Formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen er »ked af«, at klinikchefen stopper:

- Problemet er, at vi ikke kan friholde fødeområdet. Når man skal finde 600 millioner kroner, så må alle bidrage.

Men hun understreger, at det fortsat er trygt at lade sit barn komme til verden på Riget.

- Ja, det er trygt. Jeg har ikke nogle tal, der viser, at vi har flere fødsler, der går galt end andre steder [1, 4].

Jeg er meget ked af, at der er tal, der viser, at de danske resultater kan halte 18 år efter de svenske, og det er helt usandsynligt, at der er tale om en tilfældighed. Jeg kan komme på 103 gode grunde til, at det kunne blive mere trygt at føde i Danmark.

Er de Danske Regioner et misfoster for sundheden i Danmark, da budgetterne vægtes højere end de sundhedsfaglige resultater?

Danske Regioner har set indlægget, men ikke ønsket at svare. Debatredaktionen.

Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. www.dr.dk/nyheder/indland/foedselschef-paa-riget-gaar-i-protest-mod-nedskaeringer (dec 2016).

  2. https://data.oecd.org/healthstat/infant-mortality-rates.htm (dec 2016).

  3. www.statistikbanken.dk (dec 2016).

  4. www.dr.dk/nyheder/indland/regionraadsformand-efter-chefs-protestopsigelse-det-er-trygt-foede-paa-riget (dec 2016).

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 2/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Den ottende lægerolle
💬
2
Claus Rasmussen 23. jan 2017 14:53
Jeg, Daniel Blake
💬
3
Niels Ole Knoblauch 23. jan 2017 09:40
BLOG - Jan Lindebjerg: Kvakademisk forskning nej tak!
💬
3
Lars Michael Rolf Jensen 22. jan 2017 14:35
Høje-Taastrup også truet af lægemangel
💬
1
Egon Rosendal 20. jan 2017 19:30

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Dagens navn

Rasmus Søndergaard Aagaard: læge, Fælles Akutafdeling, Aarhus Universitetshospital(Akut)