Content area

|

Palliativ behandling til alle med behovet - hvordan?

Vi skal finde løsninger, så alle - ikke bare kræftpatienter - der har brug for det, kan tilbydes palliativ behandling. Her præsenteres et forslag til en model.

Figur 1: Trappetrinsmodel af den specialiserede palliative behandling.
Af
Klinisk lektor og specialeansvarlig overlæge Georg Bollig, Syddansk Universitet og Palliativt Team, Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland E-mail: georg.bollig@rsyd.dk Oversygeplejerske Anette Brink, Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland. Interessekonflikter: ingen

I fremtiden regner man med et stigende antal patienter med behov for palliativ indsats [1]. Ifølge anbefalinger for den palliative indsats i Danmark skal alle patienter med livstruende sygdomme kunne tilbydes en palliativ indsats [2]. Det er en vigtig præcisering, at også andre end kræftpatienter har behov for palliativ indsats. Patienterne skal have adgang til palliation tidlig i forløbet fra diagnosetidspunktet [2]. Advance care planning og omsorg for de pårørende hører til den palliative indsats.

  • En evaluering af den aktuelle situation i Danmark har vist, at specialiseret palliativ behandling mangler kapacitet og bør prioriteres

c

I dag må mange patienter vente mere end ti dage på opstart af specialiseret palliativ behandling [3]. En evaluering af den aktuelle situation i Danmark har vist, at specialiseret palliativ behandling mangler kapacitet og bør prioriteres med tildeling af tilstrækkelige ressourcer [4].

I fremtiden vil mange flere patienter have behov for palliativ indsats, og de fleste patienter ønsker at dø i eget hjem. Derfor er der behov for, at vi udvikler nye løsninger og modeller for at kunne sikre palliativ behandling til alle, som har behov for det.

Såfremt man ønsker at følge alle patienter fra diagnosen er stillet til deres død i palliative team, vil det kræve en stor ekstra arbejdsindsats. Derfor bør det vurderes, om man kan anvende de tilgængelige ressourcer bedre. Man kunne f.eks. med fordel bruge tilsyn eller tilknytning i en kort afgrænset periode i stedet for at tilknytte alle patienter fra diagnosetidspunktet gennem hele forløbet.

Figur 1: Trappetrinsmodel af den specialiserede palliative behandling.Figur 1: Trappetrinsmodel af den specialiserede palliative behandling.

Et forslag til en behovsorienteret tilgang til tidlig palliation vises i Figur 1. Der forslås flere trin og muligheder i et kontinuum fra vejledning og rådgivning til læger og sygeplejersker og et enkelt tilsyn fra palliativt team hen mod, at palliativt team følger patienterne i en kortere eller længere periode og indtil døden. At systematisere og dele patienterne ind i forskellige kategorier efter deres aktuelle situation og behov kan måske føre til en tydeligere arbejdsfordeling mellem alle involverede parter i behandlingen, og en tydeliggørelse af behovet for basale og specialiserede palliative behandlingstilbud. Det vil selvfølgelig altid være muligt at genhenvise en patient, som er afsluttet fra palliativt team.

Vi mener, at en sådan model og tilgang kan hjælpe med at prioritere de tilgængelige og ofte begrænsede ressourcer på bedst mulig måde for at kunne hjælpe flest mulige patienter.

Vi kan også se andre tiltag, som i fremtiden vil kunne bidrage til, at flere mennesker kan få deres ønske om at dø hjemme opfyldt. Det kan være oplæring af befolkningen ved sidstehjælpskursus og brug af telemedicin i opfølgning af palliative patienter for at reducere tidsforbruget til kørsel i palliative team. Dette gælder i særdeleshed i områder med store geografiske afstande som Sønderjylland [5].

Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. Etkind SN, Bone AE, Gomes B et al. How many people will need palliative care in 2040? Past trends, future projections and implication for services. BMC Medicine 2017;15:102.

  2. Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for den palliative indsats. 2017. https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/79CB83AB4DF74C80837BAAAD55347D0D.ashx.

  3. Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2017. https://www.sundhed.dk/content/cms/89/38089_dansk-palliativ-database-aarsrapport-2017.pdf.

  4. Timm H, Broby Mikkelsen T, Jarlbæk L. Specialiseret palliativ indsats i Danmark mangler kapacitet og tilgængelighed. Ugeskr Læger 2017;179:V02170094.

  5. Bollig G, Brink A, Skjøt-Arkil H et al. The stakeholders' views on and experiences with the use of telemedicine to improve palliative care in rural areas – a study protocol for a mixed methods study. Research 2017;4:2409.

💬 1 Kommentarer

Right side

af Frede Simonsen | 13/08
1 Kommentar
af Michel Ernest H. Boeckstyns | 13/08
2 kommentarer
af Ebbe Bonde Sørensen | 13/08
10 kommentarer
af Birgitte Retbøll | 12/08
20 kommentarer
af Zbigniew Sroczynski | 11/08
1 Kommentar
af Inge Marthin Sørensen | 10/08
2 kommentarer
af Jens Meyer Svendsen | 08/08
7 kommentarer