Content area

|

Svar på indlæg fra Stig Jørgensen

Vi har som styrelse ikke mulighed for at godkende Stig Jørgensens forslag til, hvordan en sygehusejer skal organisere sin virksomhed. Denne dialog bør foregå mellem arbejdstager og arbejdsgiver.

Foto: Styrelsen for Patientsikkerhed.
Af
Vicedirektør Steffen Egesborg Hansen, Styrelsen for Patientsikkerhed E-mail: E-mail: seh@patientombuddet.dk

Overlæge Stig Jørgensen har i et åbent brev til Styrelsen for Patientsikkerhed opstillet en række anbefalinger for, hvordan udvalgte patientgrupper skal behandles, og har bedt om Styrelsens godkendelse af disse. Vi har som styrelse ikke mulighed for at godkende Stig Jørgensens forslag til, hvordan en sygehusejer skal organisere sin virksomhed. Denne dialog bør foregå mellem arbejdstager og arbejdsgiver.

Nedenfor er kort skitseret, hvordan processen er for de afgørelser, der træffes af Disciplinærnævnet på grundlag af Styrelsens forslag til afgørelse.

Sundhedspersoner skal udøve omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af deres virke. En række vejledninger beskriver den omhu og samvittighedsfuldhed, som sundhedspersoner skal leve op til.

Alle Disciplinærnævnets afgørelser tager udgangspunkt i en konkret klage, hvor en patient mener, at der er sket fejl. Vi oplyser sagen på baggrund af den konkrete klage og laver et forslag til afgørelse, der tager stilling til den konkrete behandlingssituation. Alle afgørelser er således en konkret vurdering af hvert enkelt patientforløb.

Afgørelserne tager udgangspunkt i normen for almindelig anerkendt faglig standard. Dette er ofte beskrevet i vejledninger fra Styrelsen, kliniske vejledninger eller udmeldinger fra de videnskabelige selskaber. Disciplinærnævnets afgørelser er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Der tages ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Hvis vi ser et stigende antal klager inden for et område, vil vi i regi af det risikobaserede tilsyn vurdere, om der er behov for yderligere tiltag – eksempelvis om der skal laves en ny vejledning på området, om de eksisterende vejledninger skal revideres, eller om der er behov for anden oplysningsindsats.

I klagesager over individuelle sundhedspersoner er det alene Disciplinærnævnet, der kan vurdere, hvorvidt en sundhedspersons faglige virke har levet op til normen om almindelig anerkendt faglig standard. Det er også Nævnet, der tager stilling til, om en evt. kritik skal gives med indskærpelse. Disciplinærnævnet består af en dommer, to fagpersoner, der har samme baggrund som den indklagede, og to personer fra en patient- og/eller handicaporganisation. Nævnet er et uafhængigt nævn. Det betyder, at Nævnet er frit stillet til at træffe sine egne beslutninger.

Blad nummer: 

💬 3 Kommentarer

Right side

af Kristian Rørbæk Madsen | 21/04
6 kommentarer
af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar
af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer
af Jan Peter Baark | 15/04
3 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 15/04
2 kommentarer
af Tem Salkvist Jørgensen | 13/04
1 Kommentar