Content area

|

Usikkerhed om utilsigtede hændelser skal manes i jorden

Det ikkesanktionerende princip i rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser er afgørende for, at rapporteringsordningen fungerer.

Foto: Styrelsen for Patientsikkerhed.
Af
Overlæge, kontorchef Lena Graversen, Styrelsen for Patientsikkerhed E-mail: leg@patientombuddet.dk

Det ikkesanktionerende princip i rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser (UTH) er afgørende for, at rapporteringsordningen fungerer, hvis sundhedspersonerne ikke rapporterer, er der ikke noget datagrundlag for læring, hverken lokalt eller på nationalt niveau. Derfor skal vi værne om det ikkesanktionerende princip, bl.a. ved at mane usikkerheder, som den aktuelle tvivl vedrørende § 201, som overlæge Søren Birkeland og risk manager Ida Rasmussen beskriver i et debatindlæg i UfL, i jorden, så de ikke skader den unikke danske lærings- og patientsikkerhedskultur.

Efter sundhedslovens § 201 er den rapporterende sundhedsperson beskyttet mod disciplinære undersøgelser og foranstaltninger af arbejdsgiveren, tilsynsmæssige reaktioner af Styrelsen for Patientsikkerhed eller strafferetlige sanktioner af domstolene som følge af rapporteringer af UTH.

Det er fast fortolkningspraksis, at alle sundhedspersoner, der er oplysninger om i en rapportering af en UTH, er omfattet af beskyttelsen mod disciplinære, tilsynsmæssige eller strafferetlige foranstaltninger som følge af rapporteringen af den pågældende UTH.

Styrelsen for Patientsikkerhed, der administrerer lovgivningen vedrørende rapporteringsordningen, er opmærksomme på problemstillingen og arbejder for en præcisering ved førstgivne lejlighed.

Samtidig er det vigtigt at forstå omfanget af rapporteringsordningen, som går på tværs af det danske sundhedsvæsen, og som hvert år tilvejebringer ca. 180.000 rapporteringer om UTH. Det er et levende system, som producerer grundlag for lærings- og forbedringsindsatser på det enkelte behandlingssted såvel som på nationalt niveau. Derfor er der også behov for, at alle, der er involveret i ordningen og har et ledelsesmæssigt ansvar, forstår, hvordan dette gøres hensigtsmæssigt. Derfor udsender Styrelsen for Patientsikkerhed løbende orienteringsskrivelser, bl.a. om at man som ledelse ikke kan anvende UTH-rapporter som nøgletal, der styres efter (at nedbringe), og om hvordan man håndterer rapporteringerne korrekt.

Blad nummer: 

💬 2 Kommentarer

Right side

af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar
af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer
af Jan Peter Baark | 15/04
3 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 15/04
2 kommentarer
af Tem Salkvist Jørgensen | 13/04
1 Kommentar