FAS/YL OK 18

FAS/YL OK 18

Overenskomstforhandlingerne mellem de offentligt ansatte og de offentlige arbejdsgivere er brudt sammen. Forhandlingerne foregår nu i Forligsinstitutionen. FAS og YL har udsendt strejkevarsel mod tre statslige styrelser og anæstesi- og radiologiafdelinger på alle landets sygehuse. Knap 2000 læger – både overlæger og yngre læger - er udpegede til at strejke. Stat, regioner og kommuner har udsendt lockout-varsel.