?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Kasuistik

Kasuistikker og forespørgsler til disse indsendes via Manuscript Central: https://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet.

Der skal indsendes en FORESPØRGSEL til Ugeskrift for Læger INDEN du indsender det endelige manuskript til en kasuistik. Alle forespørgsler behandles af Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktion. Send først forespørgslen, når ved, at du kan indsende det endelige manuskript indenfor 2 måneder.  » Læs mere

Får du ja til forespørgslen, skal det endelige manuskript RE-SUBMITTES via Manuscript Central i fortsættelse af den accepterede forespørgsel.

  • Den finder du under "Manuscripts with Decision" i dit Author Center.
  • Herfra du skal vælge »Create a resubmission«. Husk at ændre artikeltypen til "Kasuistik".
  • Det endelige manuskript får et nyt nummer, men beholder historikken med accept til forespørgslen.

 

 

KASUISTIK

I en kasuistik beskrives en enkelt eller nogle få patienters sygehistorie. Kasuistikken skrives på dansk og indledes med en kort introduktion efterfulgt af en eller flere sygehistorier og en kort diskussion, hvor du fokuserer på det specielle og lærerige ved netop dette tilfælde. Sygehistorier skrives i datid og skal være anonymiseret. Redaktionen lægger især vægt på sjældne tilstande, som ikke har været beskrevet før, eller tilstande, hvor det et vigtigt at øge fokus på diagnostik og behandling. Kasuistikker skal gerne være med til at sikre faglig udvikling af Ugeskriftets læsere.

Patientsamtykke
Der SKAL indhentes skriftligt patientsamtykke før indsendelse af en kasuistik. » Læs mere her

 

OMFANGSGRÆNSER OG KRAV TIL EN KASUISTIK

Titelark: Manuskriptets titel, forfatteres navne og affiliationer i rigtig forfatterrækkefølge
Titel: op til 100 tegn inkl. mellemrum
Artikeltekst: op til 4.500 tegn inkl. mellemrum (må ikke indeholde forfatteroplysninger)
Litteraturliste: op til 5 referencer
Engelske summary: op til 600 tegn inkl. mellemrum
Blikfang: der opfordres til, at der medtages ét klinisk foto
Figurer og tabeller: der kan medtages én tabel eller figur ud over et blikfang.

 

FORMALIA

  • Angiv to forslag til eksterne bedømmere, der ikke er bekendt med manuskriptet. Dette indsættes i selve submissionforløbet.
  • Titelark med manuskriptets titel, forfatteroplysninger og rækkefølge skal uploades som selvstændig fil.
  • Forfatteroplysninger må ikke indsættes i selve manuskriptet af hensyn til anonym ekstern bedømmelse.
  • Forfatterskabserklæring for Ugeskrift for Læger udfyldt og underskrevet af alle forfattere.
  • Taksigelser, hvis der er taksigelser skal disse skrives ind i forfatterskabserklæringen.
  • Interessekonfliktformular fra ICMJE udfyldt og indsendt for alle forfattere.
  • Skriftlig patientsamtykke skal være indhentet før indsendelse af en kasustik. Formularen skal ikke uploades af hensyn til patientfortrolighed.

 
» Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

» Interessekonfliktformular - ICMJE Disclosure

» Formular til patientsamtykke

 

» RETUR TIL manuskriptvejledningens - forside,
 

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

Right side

Nr. 14/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

HPV – skal vi vaccinere drenge?
💬
2
Flemming Amter 21. jul 2017 13:33
Lægeforeningen: OK til forsøg med nyt patientregister
💬
1
Thomas Birk Kristiansen 21. jul 2017 07:09
”Brandslukning uden overblik”
💬
3
Rune Jacobsen 20. jul 2017 16:44

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Nyeste debat