Content area

|

Kort og godt om unge og stress

Foto: Dansk Psykologisk Forlag
Forfatter(e)
Anne A.E. Thorup E-mail: Anne.Amalie.Elgaard.Thorup@regionh.dk Interessekonflikter: ingen

Desværre er bogens intentioner bedre end indholdet.

Bogen er hurtigt læst, og den henvender sig specifikt i afsnit til hhv. de unge selv, forældrene og lærerne efter introduktionen og et kapitel »Hvad er stress?«, som er rettet til alle. Sproget er enkelt og lidt ensformigt, og kapitlerne korte. Stress defineres som »når krav og udfordringer fra omgivelserne overstiger ressourcerne, du har til rådighed«, hvilket kunne være gentaget og placeret endnu mere centralt, end det er.

Bogen beskriver, hvordan stress kan forstås og vise sig fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt, og der fokuseres på at forstå stress som et almindeligt fænomen, som skal tages alvorligt, men som man kan gøre noget ved selv og få hjælp til at håndtere. Det er bekymrende (sagde børne- og ungdomspsykiateren!), at stress ikke beskrives som en mulig første manifestation af begyndende psykiatrisk sygdom, som f.eks. autisme, depression eller psykose. Ungdomsårene er den periode, hvor psykiatriske lidelser har højest incidens, og der bør derfor være tydelig opmærksomhed på, at stress hos unge kan være første tegn på psykisk sygdom i højere grad end hos voksne som »bare« har stress pga. arbejde og familielivsubalance.

Det er ambitiøst at skrive en bog til flere målgrupper, og jeg tvivler på, at denne når de unge selv. Kapitlerne til de unge, er ikke specielt appellerende til unge og virker kedelige. Bogen savner illustrationer, brug af layoutmæssige virkemidler, som punktopstillinger, skrifttyper, tegninger og figurer, faktabokse o.l., som ville gøre budskaberne mere tydelige. Der er tekst på de fleste sider og kun få skematiske og ret intetsigende figurer.

Afsnittet til forældrene giver bud på mulige tegn, man som forælder kan holde øje med hos den unge, og foreslår tiltag, som kan hjælpe den stressramte unge, som f.eks. at sætte tid af til samvær, være oprigtigt interesseret i den unge og have en rolig fast rytme i hverdagen. Det lyder godt, men det kan (hvad bogen også erkender) være rigtig svært, fordi forældre ofte selv er travle, eller fordi forholdet til den unge er præget af konflikter og forsøg på løsrivelse fra den unges side og usikkerhed fra forældrenes side. Bogen nævner, at forældre selv kan få brug for hjælp til at håndtere både den unges og egen stress.

Afsnittet til lærerne er det mest velskrevne og indeholder bl.a. en beskrivelse af de sociale skift i identitet og selvopfattelse, der følger med puberteten. Bogen afsluttes med en afrunding (til de unge?) med tips og idéer til steder, hvor man kan henvende sig, og øvelser, som man kan prøve, og rummer således konkrete tiltag, som den unge kan afprøve. Bogens flade ydre og manglende grafiske kreativitet gør mig bekymret for, om den unge når så langt, men intentionerne er gode.

Forfatter: Freja Filine Petersen, Laila Colding Lagermann & Anne Maj Nielsen

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Sider: 132

Pris: 199 kr.

Right side

af Anne Gersdorff Korsgaard | 20/10
1 Kommentar
af Karen Brink Linnet | 19/10
1 Kommentar
af Thor Andersen Knudsen | 19/10
2 kommentarer
af Ole Lindgård Dollerup | 18/10
1 Kommentar
af Kristine Rasmussen | 18/10
1 Kommentar
af Camilla Bang | 16/10
1 Kommentar
af Tobias Ramm Eberlein | 15/10
6 kommentarer
af Frank Bang Nissen | 15/10
1 Kommentar