Content area

Afskedsreception Agnete Hedemann Nielsen

Ledende overlæge Agnete Hedemann Nielsen, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg stopper pga. sygdom.

 

 

Agnete Hedemann Nielsen har arbejder i Diagnostiks Center, Regionshospitalet Silkeborg i ti år, hvoraf de sidste 6 år som ledende overlæge i centerledelsen.

 

Der er næppe nogen person, der har haft så stor betydning som Agnete Hedemann Nielsen for den udvikling, Diagnostisk Center i Silkeborg har gennemgået de sidste ti år. En udvikling fra en lille radiologisk afdeling til landets foreløbige eneste Universitetsklinik for Innovative Patientforløb og med nationale og internationale delegationsbesøg hver måned. Hendes betydning for Diagnostisk Center i almindelighed og radiologien i særdeleshed kan ikke overvurderes, og det er tvivlsomt, om alle hendes fagkolleger i landet helt har forstået, hvad det er, hun har sat gang i inden for radiologien.

 

Agnete Hedemann Nielsen var en af hovedarkitekterne bag udviklingen af et unikt og konstruktivt samarbejde mellem radiologer og medicinere, der har skabt grundlaget for udviklingen af mange innovative tiltag, der i dag implementeres andre steder både nationalt og internationalt. Et tværfagligt samarbejde hvor målet er at hjælpe hinanden til at skabe de mest hensigtsmæssige og elegante patientforløb.

 

Radiologerne har omlagt deres arbejdsmåder. Tidligere blev radiologerne beskrevet som ”mørkemænd”, fordi de sad i et mørkt rum og beskrev billeder, og derefter sendte det skriftlige svar til henvisende læge. I dag er radiologerne i Diagnostisk Center ”klinikere”, der selv tager konsekvenserne af deres fund, ordinere de relevante undersøgelser, informerer patienterne og henviser til rette behandling, når diagnosen er stillet – alt sammen ofte på én og samme dag uden at andre læger er involveret. Det sparer tid og penge, bedrer prognosen og arbejdsmiljøet - og giver mere tilfredse patienter. Arbejdsmetoderne fik international anerkendelse, bl.a. i form af European Society of Radiologys ”TMC Radiology Quality Award” for ”banebrydende nytænkning inden for radiologi i Europa”. Prisen blev tildelt med begrundelsen: ”Gruppen i Silkeborg har på en fremragende måde udviklet og implementeret en metode, som løbende kan anvendes for at garantere, at man kan tilbyde patienter en god, sikker diagnostik af høj kvalitet”.

 

Denne arbejdsmetode har skabt grundlaget for at udvikle den mest succesrige kræftpakke i landet for de patienter, der har ukarakteristiske kræftsymptomer, men som tidligere ikke kunne tilbydes et hurtigt udredningsforløb i en kræftpakke. Pakkeforløbet kaldes i udlandet for ”Silkeborg modellen” og udløste i maj 2017, at Agnete Hedemann Nielsen fik tildelt kræftprofessor Carl Krebs æreslegat med begrundelsen: ”Du er en fantastisk erfaren og ansvarsbevidst radiolog og leder. Du har i dit virke formået at skabe nytænkning inden for dit fag og derved vist vejen for, hvordan vores tunge og komplicerede sundhedsvæsen kan fungere optimalt ved udredning af kræft.”

 

 

Agnete Hedemann Nielsen havde din store del af æren for, at Diagnostisk Center fik Dagens Medicins pris ”Den Gyldne Skalpel” for ”på særlig vis at have påtaget sig at ændre det danske sundhedsvæsen” i form af ”et dristigt, stædigt og dygtigt skifte væk fra en traditionel hospitalsstruktur til en moderne model, hvor patientens ideelle forløb er allervigtigst, og hvor modstand og økonomisk afstraffelse er blevet overvundet.

 

Hun har været med til at skabe en kultur, hvor medarbejderne ikke kun er omstillingsparate, men omstillingsskabende, hvilket har skabt en flexibilitet, der har gjort nyskabelser muligt som fx ”Sammedagsudredninger”, hvor patienter får lavet alle nødvendige undersøgelser samme dag og ”Ja/Nej-klinikker”, hvor praksislægerne uden ventetid kan sende patienter ind til undersøgelse af én specifik problemstilling, hvorefter praksislægerne overtager det videre forløb.

 

Hun har aldrig haft ”Nej-hatten” på, da hun principielt mener, at alt er muligt indtil andet er bevist. Hun så vitterligt mulighederne, hvor andre så begrænsningerne.

 

Agnete Hedemann Nielsen har været en inspiration for mange både yngre og ældre læger ikke kun inden for det radiologiske speciale, men også for læger i de medicinske og ortopædkirurgiske specialer.

Hendes betydning for det radiologiske speciale er langt større end mange forestiller sig, og som flere først vil indse i de kommende år.

 

En af hendes største forcer er en skarphed og en solid rygrad, når der skulle kæmpes for retfærdighed, udviklingen og mod Janteloven. Hun har stillet op og taget de jantelovsbetingede tæsk, der naturligt følger med successen, uden at blinke med øjnene eller ryste på hånden.

Og hun har klaret det ikke mindst pga. en god portion humor, som resten af centerledelsen har nydt godt af på de mange møder gennem årerne. 

 

De bedste ledere sikrer, at medarbejderne er oplært på en sådan måde, at funktionerne kan forsætte uændret, når man stopper.

 

Det har Agnete Hedemann Nielsen - også - formået.

 

Den afsluttende bemærkning, da hun fik overrakt Carl Krebs æreslegat ramte lige ”i øjet”: ”Du er en ildsjæl og en sej kvinde, du er en dygtig læge, leder og lærer og således en værdig modtager af legatet.

 

Ingen kunne have udtrykt det mere præcist.

 

Der er afskedsreception d 1/9 kl 14.00 på Regionshospitalet Silkeborg

Ulrich Fredberg

Ledende overlæge, PhD, professor

Diagnostisk Center

Universitetsklinik for Innovative Patientforløb

Regionshospitalet Silkeborg

 

 

 

 

FIL

Ledende overlæge Agnete Hedemann Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg får overrakt European Society of Radiologys ”TMC Radiology Quality Award” for ”banebrydende nytænkning inden for radiologi i Europa”.

 

Right side

af Jens Kibsgaard Riis | 25/06
1 Kommentar
af Sven Felsby | 25/06
1 Kommentar
af Stine Bjerrum Runge | 22/06
2 kommentarer
af Preben Joffe | 22/06
1 Kommentar
af Charlotte Schulsinger | 22/06
6 kommentarer
af Jens-Jørgen Gravesen | 20/06
1 Kommentar
af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer