Content area

Hæderspriser fra Bagger-Sørensen Fonden til 6 sundhedsforskere og behandlere

Ved en højtidelighed den 22. september 2016 på Munkebjerg hotel i Vejle uddeler Bagger-Sørensen Fonden 6 hæderspriser til danske sundhedsforskere og behandlere:

 • Professor Torben Hansen fra Metabolismecentret på Københavns Universitet modtager Bagger-Sørensen Prisen 2016 på en halv million kroner – en af de største biomedicinske hæderspriser i Danmark. Torben Hansen er en international sværvægter inden for udforskningen af de arvelige årsager til fedme og type 2 diabetes.

 • Læge og PhD Kristian Karstoft på Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet modtager Fondens Talentpris på 50,000 kr. for sin betydningsfulde forskning inden for fysisk aktivitet i forebyggelsen og behandlingen af diabetes.

 • Specialtandlæge, PhD Peter Bangsgaard Stoustrup på Aarhus Tandlægeskole modtager Fondens Talentpris på 50,000 kr. for sine internationalt anerkendte studier af kæbeleds-gigt hos børn og unge.

 • Lektor, PhD Zach Gerhart-Hines fra Metabolismecentret, Københavns Universitet, modtager Fondens Talentpris på 50,000 kr. for sin banebrydende forskning i, hvordan indsigt i det såkaldte brune fedtvæv i kroppen på dyr og mennesker kan udnyttes til at fremme muligheder for vægttab.

 • Klinisk diætist Mette Borre på Mavetarmmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, modtager Fondens Påskønnelses Pris på 25,000 kr. for sit omfattende kliniske arbejde med fornyelse af patientundervisning og instruktion i hensigtsmæssig ernæring ved cøliaki (glutenallergi).

 • Lene Lind, formand for Landsforeningen for Neurofibromatosis Recklinghausen – en arvelig sygdom med symptomer fra mange organer inklusiv nervesystemet og huden – modtager Fondens Påskønnelses Pris på 25,000 kr. for sit mangeårige og meget beundringsværdige ildsjæls-engagement i patientforeningen.

  Kontakt: Fondens sekretær: Elisabeth Lemvigh (ele@fertin.com) eller Fondens formand: Steen Bagger-Sørensen (SBS@fertin.com)

   

Om Bagger-Sørensen Fonden

Fonden blev stiftet på det daværende Dandys fødselsdag den 5. oktober 1984, og de første legater blev uddelt på Erik Bagger-Sørensens fødselsdag den 24. marts 1985

Fundats
Fondens formål er at yde støtte af almennyttig eller almen velgørende karakter til kulturelle eller sociale aktiviteter samt til videnska­belige aktiviteter med tilknytning til odontologiske eller medicin­ske områder, herunder især forskning, udvikling, uddannelse og oplys­ning til udbredelse af mund- og tandhygiejne samt til forebyggelse og helbredelse af sukkersyge og øjensygdomme.

Fondens bestyrelse afgør endeligt og bindende, hvorledes fondens formål opfyldes. De enkelte formål skal over en periode tilgodeses i forhold til de midler, som er indskudt til hvert enkelt formål.

Anvendelse af fondens indtægter
I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet afgør fondens besty­relse hvilken del af fondens årlige nettoindtægt og/eller midler til uddeling, der skal benyttes til uddeling, idet der ved denne afgørel­se skal tages skyldigt hensyn til det under § 2 nævnte formål i vedtægterne.

Den del af fondens nettoindtægt, der ikke benyttes til uddeling, kan efter bestyrelsens skøn enten hen­lægges til den bundne kapital eller midler til senere uddeling, jf. § 4.

Uddelingen af legater sker efter bestyrelsens skøn
Bestyrelsen udvælger mulige modtagere af fondens hæderslegater på baggrund af inviterede indstillinger fra anerkendte og ledende videnskabsfolk inden for de forsknings- og udviklingsområder, som har fondens særlige bevågenhed og interesse, hvilke er:

 • det oftalmologiske
 • det diabetologiske
 • det odontologiske
 • det neurofibromatosiske
 • autisme
 • cøliaki

Der uddeles hæderspriser til
personer, som har ydet en banebrydende sundhedsvidenskabelig indsats på et højt internationalt niveau

 1. yngre talentfulde forskere, som har præsenteret selvstændig og fremragende forskning
 2. personer, som inden for cøliaki, autisme, neurofibromatosis, diabetes- og oftalmologisk sygepleje, tandpleje eller kost- og motionsrådgivning har ydet en særlig indsats for nyskabelser og videreudvikling af deres fagområde.

Fra 2013 har Fonden også valgt at kunne støtte udvalgte projekter ansøgt af Cøliakiforeningen, Landsforeningen Autisme og Dansk forening af neurofibromatosis Recklinghausen. Projekterne må ikke være driftsrelaterede, men skal komme medlemmerne i foreningen til gode, og der tages år for år stilling til projekterne, der bliver ansøgt til.

www.baggersoerensenfonden.dk