Content area

Jan Hartvigsen modtager prestigefyldt pris

Den odenseanske professor og forsker i kiropraktik og klinisk biomekanik, Jan Hartvigsen, har i dag modtaget den prestigefyldte David Chapman-Smith Honor Award på kiropraktorernes verdensforbund, World Federation of Chiropractic, kongres i Washington DC

David Chapman-Smith Honor Awards tildeles personer i kiropraktorverden, der har udmærket sig med en enestående indsats, der har fremmet den internationale udbredelse og accept af den kiropraktiske profession. Prisen tildeles op til tre personer på verdensforbundets verdenskongres, der afholdes hvert andet år, og er et stort, anerkendende skulderklap til modtagerne.

Jan Hartvigsen lever til fulde op til kriterierne for at modtage prisen. Som kiropraktor, professor og forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i Odense og seniorforsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, er han i mange år gået forrest i bestræbelserne på at udbrede kendskabet til kiropraktik og accept af professionen, ikke blot i Danmark, men også på verdensplan.

Jan Hartvigsens produktion er imponerende: Han har foreløbigt publiceret 159 videnskabelige artikler, inklusive systematiske reviews, ledere og kommentarer og kapitler til bøger og rapporter. Han har været vejleder på mere end 70 kandidatspecialer og 13 ph.d.-afhandlinger og er aktuelt vejleder på 6 igangværende ph.d.-projekter. Han har holdt 111 oplæg som hovedtaler eller inviteret taler på konferencer over hele verden, bl. a. på the Forum for Research on Back and Neck Pain in Primary Care, World Congress on Low Back and Pelvic Pain, World federation of Chiropractic Biennial Conference, Forum on Manual Medicine og mange flere.

I oktober 2016 blev han som den første kiropraktor nogensinde rangeret som nr. 1 på expertscape.com’s liste over eksperter i bevægeapparatet i verden.

Med sin forskning og mange aktiviteter har Jan Hartvigsen været med til at placere forskningsmiljøet i Odense som et epicenter på verdensplan for kiropraktisk forskning i bevægeapparatet. Igennem sit arbejde bidrager han til ny forskning på sit område, fremme af evidensvaseret behandling af bevægeapparatet og til at rykke grænserne for kiropraktik og udvikle professionen, så den er forberedt på fremtidige udfordringer.

Torsdag modtog Jan Hartvigsen desuden den amerikanske kiropraktor forenings Researcher of the Year Award for sit enestående bidrag til forskningen. Også Lisbet Hartvigsen, Jan Hartvigsens hustru, blev præmieret for sin forskning på kongressen.

Right side

af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer