Content area

Aage Nørgaard

3.6.1953-12.9.2017

Det er med stor sorg, vi har modtaget beskeden om specialist i hjertesygdomme, overlæge, dr.med. Aage Nørgaards alt for tidlige død efter kort tids sygdom.

Aage er født i Skive og afsluttede i 1979 både sin medicinske embedseksamen i Århus og den amerikanske lægeeksamen (ECFMG).

Aage havde en betydelig forskningskompetence, og hans første artikel blev i 1981 publiceret i Nature med Aage som førsteforfatter. Han modtog Aarhus Universitets guldmedalje for sin prisopgave og Young Investigators Award på World Congress of Cardiology inden han i 1996 som 33-årig forsvarede sin disputats. Aage oplevede den glæde at publicere sammen med en af sine to døtre, der er stud.med. på 12. semester.

Aage var ansat 15 år på Kardiologisk Afdeling på Århus Amtssygehus og tre år i speciallægepraksis, inden han 1.8.2010 blev ansat som overlæge i Diagnostisk Center, Silkeborg, hvor han fik ansvaret for hjerteinsufficiensklinikken, som af Dagens Medicin er kåret som landets bedste de sidste tre år.

Yngre læge- og overlægekolleger, studerende samt alle de medarbejdere Aage kom i kontakt med, lærte at værdsætte Aages ikke kun faglige kompetencer, men i høj grad også hans imødekommenhed, hans hjælpsomhed, hans interesse for alle kolleger, hans positive livssyn, hans rosende omtale af kolleger, sygeplejersker, sekretærer og terapeuter. Hans altid rolige og sikre fremfærd udstrålede en ro og et overskud, som smittede og inspirerede.

Også patienterne forstod at værdsætte Aages væremåde, og deres komplimenter var ikke sjældent ledsaget af kager m.m., som vi andre kunne nyde godt af.

Aage omtalte ofte og gerne det gode miljø, den gode stemning og det høje faglige niveau i Diagnostisk Center uden at bemærke, at han i høj grad var en af dem, der var med til at skabe og vedligeholde dette.

Aage vil blive savnet i Diagnostisk Center, og vi er taknemmelige for, at vi fik lov at arbejde sammen med en dygtig kollega og et helt igennem godt og reelt menneske.

Da Aages kontorstol blev kørt ud, var der medarbejdere, der græd.

Vore tanker går til Aages ægtefælle og hans to døtre, som alle betød meget for ham.

Aage begraves lørdag kl 11.00 fra Mårslet Kirke.

Æret være Aage Nørgaards minde.

På vegne af kollegerne i Diagnostisk Center

Lars Frost, Jørgen Buhl, Søren Warberg Becker, Axel Vittrup, Jane Kirk, Grazina Urbonaviciene og Ulrich Fredberg.