Content area

Allan McNair

2.7.1938-24.12.1917

Allan lærte vi at kende som en meget dygtig og omsorgsfuld internmediciner, som havde flere 1. reservelæge-ansættelser ved medicinske afdelinger i København ( bl.a. Diakonissestiftelsen og Frederiksberg Hospital ). Efter to års ansættelse i Grønland kort efter sin lægeeksamen blev hans hovedinteresse kardiovaskulære sygdomme og hypertension. Han ydede en stor indsats indenfor dette område. Var deltager i flere forskningsprojekter vedrørende hypertension og medlem af bestyrelsen og sekretær i Dansk Hypertensions Selskab. Allan var fra 1992 og frem til 2008 ansat som overlæge ved Medicinsk Afdeling, Frederikssund Sygehus. I alle de afdelinger, hvor han arbejdede, var han værdsat både af sit personale og af sine patienter for sit hyggelige væsen med en særlig form for varm humor. Allan var sine patienters bedste ven og bedste støtte.

Allan havde i mange år en deltids-speciallægepraksis i Valby, hvor mange patienter nød godt af hans viden og omhu.

Allan døde på sit gamle hospital i Frederikssund omgivet af sine kære. Vores tanker går til Allans familie og til Ingerlise, som støttede ham til det sidste. Vi vil alle komme til at savne ham.

Æret være Allans minde.

Poul Ebbe Nielsen

Martin Døssing

Tage Lysbo Svendsen

Hans Ibsen

Jens Otto Lund

Knud Rasmussen