Content area

Anna Marie Gamtofte

27.8.1952-29.12.2016

Anna Marie Gamtofte blev kandidat i 1981 fra Odense Universitet og gjorde karriere inden for specialet almen medicin. I årene efter embedseksamen arbejdede Anna Marie Gamtofte på flere hospitalsafdelinger og skabte sig derved en solid ballast til sit fremtidige virke som praktiserende læge. For Anna Marie Gamtofte var det faglig kvalitet og patienternes ve og vel, der var i højsædet. Med ildhu var Anna Marie Gamtofte med i pionergruppen, der etablerede den medicinsk-geriatriske afdeling på Rudkøbing Sygehus i 1990. Her virkede Anna Marie Gamtofte som geriatrisk sygehuslæge, indtil hun fik mulighed for at etablere sig som praktiserende læge i Svendborg. Anna Marie Gamtofte deltog i adskillige faglige kurser i både ind- og udland, ligesom hun også tog vikariater både i Grønland og på Færøerne. Faldt snakken på de »nordatlantiske egne«, kunne vi se øjnene lyse af begejstring, og Anna Marie havde håbet at vende tilbage til Grønland. Efter afhændelsen af sin praksis arbejdede Anna Marie Gamtofte som vikar i nærområdet og var på denne gode måde en stor og uvurderlig hjælp for sine kolleger.

Ud over sit lægejob og familien interesserede Anna Marie Gamtofte sig for musik og litteratur samt naturen. Anna Marie Gamtofte var et favnende, samvittighedsfuldt og socialt menneske, kompetent til sit arbejde og afholdt af såvel patienter som kolleger. Huset på Thurø var hendes faste base, og her mærkede vi hendes karismatiske udstråling tillige med hendes kulinariske kunnen. Sygdom satte desværre en stopper for Anna Marie Gamtoftes lægelige arbejde. Kræfterne svandt, og Anna Marie sov stille ind i hjemmet på Thurø med sine kære omkring sig. En nær ven og værdsat kollega er ikke mere. Vi, der har haft det privilegium at kende Anna Marie fagligt og privat gennem mange år, vil altid mindes hende med varme og respekt. Hun efterlader et stort savn i vor midte.

Vore dybfølte tanker går til ægtefællen Niels og Anna Maries tre børn: Inger, Malthe og Søren, der nu har mistet en omsorgsfuld og kærlig mor.

Æret være Anna Marie Gamtoftes minde.

Nanna Drejer

Susanne van der Mark

Anne-Marie Munck

Jens Stærk

Jan Vædele

Right side

af Erika Frischknecht Christensen | 23/04
3 kommentarer
af Søren Gunnar Friborg | 23/04
1 Kommentar
af Lars Borly | 22/04
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 22/04
1 Kommentar
af Per Kristian Kruhøffer | 21/04
1 Kommentar
af Kristian Rørbæk Madsen | 21/04
6 kommentarer
af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar
af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer