Content area

Annlize Troest

15.11.1955-17.3.2018

Annlize Troest blev uddannet som læge fra Københavns Universitet i 1983. Hun fik en bred klinisk uddannelse på sjællandske sygehuse med en del år i anæstesiologien. Det handlekraftige tog Annlize med sig, da hun skiftede til samfundsmedicin, hvor hun blev speciallæge i 1994. Hun forskede et par år på Dansk Sygehus Institut og havde en bred og dyb faglighed inden for samfundsmedicin.

Men gennem alle årene var det sundhedsberedskabet, der stod Annlizes hjerte nærmest. Som ung uddannelseslæge havde hun set på erfaringerne fra indsatsen ved den store togulykke ved Sorø i 1988. I 2009 blev Annlize en af de første i Danmark med mastergraden i Disaster Management fra Københavns og Lunds Universitet, og hun var en efterspurgt underviser.

Annlize er uden tvivl den person, som har haft størst betydning for sundhedsberedskabet i Danmark. Efter en række år som embedslæge blev hun i 2006 hentet ind i Sundhedsstyrelsen for at styrke sundhedsberedskabet efter bl.a. terrorhændelserne i London i 2005 og Madrid i 2004. Hun spillede en central rolle i opbygningen af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation ved evakueringen fra Libanon i 2006 samt under pandemien i 2009, hvor Sundhedsstyrelsen fik stor ros for sin operative indsats.

Annlize har sikret Sundhedsstyrelsens stærke faglige rådgivning til regioner og kommuner i planlægningen af sundhedsberedskabet. Det er Annlizes fortjeneste, at sundhedsvæsenet i dag er en integreret del af den danske krisestyringsorganisation på alle niveauer. Annlize var en ildsjæl, og hun havde en stor professionalisme og energi, som man ikke kunne komme uden om. Annlize lagde et stort engagement i det tværsektorielle samarbejde på beredskabsområdet og har bidraget til, at vi i Danmark har et meget velfungerende samarbejde mellem sektoransvarlige beredskabsmyndigheder. Annlize havde et imponerende netværk i regioner, kommuner, politi, forsvar, beredskab, efterretningstjenester m.v. Også udlandet trak på Annlizes kompetencer, f.eks. da der skulle evalueres efter terrorangrebet i Oslo og på øen Utøya. Annlize arbejdede efter eget ønske frem til ganske kort tid før sin død og cementerede dermed sit enorme engagement og dedikation til sit arbejde.

Annlize kærede sig om andre mennesker. Hun var god til at delegere spændende opgaver til unge kolleger. Hun havde et stort nærvær og en rummelighed i sine samtaler med borgere, der henvendte sig til Sundhedsstyrelsen. Hun var historisk interesseret, nysgerrig på andre kulturer og åndelighed, og sammen med sin ægtefælle Finn, der er børnetandlæge, rejste hun gerne til fremmede kulturer.

Annlize efterlader et stort savn både hos os i Sundhedsstyrelsen og hos den lange række af samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet og beredskabet.Vores tanker går til Finn.

Æret være hendes minde.

Søren Brostrøm

Sundhedsstyrelsen