Content area

Annlize Troest

15.11.1955-17.3.2018

Vores gode kollega Annlize Troest er død efter kort tids kræftsygdom. Hendes kliniske uddannelse havde retning mod anæstesiologi, men gennem nogle måneders konstitution som embedslæge fik Annlize interesse for samfundsmedicin. Hun forfulgte dette spor bl.a. med ansættelse i Sundhedsstyrelsen og Dansk Sygehus Institut og blev speciallæge i samfundsmedicin i 1994. Samme år blev hun udnævnt til embedslæge i Vestsjællands Amt.

Her fik Annlize ansvaret for det komplekse miljømedicinske område, og hun blev hurtigt et af embedslægernes miljøfyrtårne. Hun deltog med stort engagement i embedslægeinstitutionens øvrige opgaver, f.eks. udarbejdelse af sundhedsprofiler til amtets kommuner og udvikling af plejehjemstilsynet. Hun medvirkede også til gennemgang af medicinhåndteringen på en medicinsk afdeling – et tidligt eksempel på systemtilsyn i Danmark.

Annlize bidrog med liv og sjæl til det nyhedsbrev, som institutionen regelmæssigt sendte til amtets læger med evaluering af udvalgte patientklagesager efter devisen: Hvad kan vi lære af den historie? Altid kompetent og velovervejet. Gennem 12 år indgik hun i et tillidsfuldt, kreativt og produktivt samarbejde med kollegerne i Sorø.

Annlizes kompetencer på beredskabsområdet førte til mange opgaver for centrale myndigheder, især Sundhedsstyrelsen. Med sin baggrund i anæstesien og som embedslæge med miljømedicinsk ekspertise var hun yderst velegnet til at organisere det nationale sundhedsberedskab. I tilknytning til, at Embedslægevæsenet blev lagt ind under Sundhedsstyrelsen, fik styrelsen i 2006 mulighed for at trække Annlizes hele arbejdsindsats til København.

Her varetog og udviklede hun som engageret tovholder de centrale og decentrale sundhedsmyndigheders indsats. Hun formåede på en beskeden, respektfuld og positiv facon at få samarbejdsparterne til at løfte i flok for at professionalisere sundhedsberedskabet.

Hun nød respekt på højeste strategiske niveau i den Nationale Operative Stab under øvelser og skarpe beredskabshændelser, men glemte aldrig sit udgangspunkt som embedslæge. Hun søgte altid løsninger og gik gerne selv forrest. Derved fik hun embedslægernes engagement i beredskabsarbejdet op på et klart højere niveau.

Vi vil savne Annlize som inspirator i det daglige arbejde – og vil mindes hendes kærlige rolle som indpisker, når udviklingen gik for langsomt.

Vore tanker går til Finn, hendes livsledsager og ægtefælle.

Niels Henrik Nielsen

Søren Gustavsen

Hans Trier

Arne Scheel Thomsen

Elisabet Tornberg Hansen

Anne Fabricius

Anette Lykke Petri

Kristine Holk

Anne-Marie Plesner

Ulla Axelsen

Troels Frølund Thomsen