Content area

Arne Harbo

10.8.1934-15.10.2017

Den 15.10.2017 døde Arne Harbo omgivet af sine nærmeste i hjemmet på Karetmagervej i Randers, 83 år gammel. Arne var født i Randers, hvor han voksede op, og han var hele livet tilknyttet området. Hans uddannelse foregik i Aarhus, Randers, Silkeborg og Odense, og i 1972 slog han sig ned som praktiserende øre-, næse-hals-læge i Randers i kompagniskab med først Axel Pretzmann og Jon Effersøe og senere med Erling Larsen og Poul Bjerrum.

Arne var en meget værdsat, dygtig og respekteret kollega, som også var meget afholdt af sine mange patienter. Han var altid den første, som mødte på klinikken om morgenen, og den sidste, som gik hjem – flittig og arbejdsom. Ofte sad vi efter dagens dont og talte om livets tilskikkelser, medens han fik sig en pibe tobak – han talte ofte og gerne om lystfiskeri og jagt, som havde hans store interesse. Han var et meget musisk menneske, som mestrede sit flygel på fornem vis – han underholdt også gerne med et nummer ved private sammenkomster i det gæstfrie hjem på Karetmagervej på Demstrup Hovedgård eller på harmonika i sommerhuset.

Arne var en meget vidende person og havde stor indsigt i litteratur, musik og billedkunst. Han havde en fornem formuleringsevne og et flot sprog – både mundtligt og skriftligt. Arne sad i Lægeforeningens etiske råd fra 1982 til 1988 – et arbejde han værdsatte meget – og han underviste som klinisk lektor på Instituttet for Almen Medicin i Aarhus fra 1980 til 1987.

Vi er mange, som vil savne Arne, men savnet er naturligvis størst for Kirsten og børnene Hans Kristian, Anne-Mette og Niels Jacob.

Æret være Arnes minde.

Poul Bjerrum og Erling Larsen