Content area

Birgitte Dehlholm Lambertsen

6.10.1954-19.8.2018

Forfatter(e)

Kollegaer i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense

Den 19. august 2018 døde overlæge, lektor Birgitte Dehlholm Lambertsen, 63 år gammel.

Birgitte Dehlholm Lambertsen (Gitte) voksede op i Svendborg i en kernefamilie med fire søskende. Hun blev matematisk student fra Svendborg Statsgymnasium. Gitte blev uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1984 og var i studietiden en del af det progressive medicinermiljø, Medicinerfronten. Ud over at være en ambitiøs medicinstuderende var Gitte engageret i teater og tog en periode orlov fra medicinstudiet for at erhverve sig en mimeuddannelse i Paris.

Efter endt embedseksamen snusede Gitte til forskellige specialer, inden valget faldt på børnepsykiatri, som specialet hed på det tidspunkt. Her kunne fag og kreativitet kombineres. Gitte blev optaget af samarbejdet mellem pædiatri og børnepsykiatri, specialer hun begge kendte, og som det meste af hendes virke var det centrale arbejdsfelt. Interessen førte til udarbejdelse af et ph.d.-projekt på Almen Medicinsk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun erhvervede ph.d.-graden med afhandlingen »Oppe på bjerget – ude på landet« i 1999. Afhandlingen handlede om, hvordan børn og forældre oplevede hospitalsophold på børneafdelingen, og dette blev belyst ved anvendelse af kvalitativ metode gennem analyse af interview.

Gitte kom til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense i 1999. Hendes faglige område var ungeområdet, og hun havde ansvar for patienterne med affektive lidelser og patienterne med funktionelle lidelser. På afdelingen har Gitte derudover været en kæmpe drivkraft i psykoterapiuddannelsen for yngre læger og som klinisk lektor ansvarlig for afdelingens klinikuddannelse af medicinstuderende.

Gitte har de sidste mange år arbejdet for at få området funktionelle lidelser til at blive en etableret del af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Hun har arbejdet tæt sammen med børneafdelingen og har vejledt flere ph.d.-studerende og kandidatspecialer på området.

Som ansvarlig for psykoterapiuddannelsen og klinikuddannelsen af læger og medicinstuderende på afdelingen fik Gitte i 2017 uddannelsesprisen af Foreningen af Yngre Psykiatere, og hun var en af de vægtigste grunde til, at afdelingen blev topscorer i de medicinstuderendes bedømmelse af de forskellige kliniske afdelingers klinikuddannelse på Odense Universitetshospital/Psykiatrien i Region Syddanmark. Ved at ballancere den bio-psyko-sociale forståelsesramme holdt Gitte fast i det børne- og ungdomspsykiatriske speciales traditionelle rødder, samtidig med at hun tog det nye ind.

Ud over at være en dygtig og kompetent børne- og ungdomspsykiater kendte vi Gitte som en nærværende og omsorgsfuld kollega, der bidrog til en god social trivsel på afdelingen. Gitte underholdt altid ved sociale sammenkomster, og vi er mange, som har nydt Gittes optræden som sjov og satirisk performancekunster, hvor hun med høj grad af medmenneskelighed og ordentlighed formåede at dagsordensætte såvel dilemmaer som dagligdags hændelser.

Gitte har i mange år kæmpet tappert mod en kræftsygdom og tre recidiver. Det sidste år blev kampen imod sygdommen hårdere og tærede på kræfterne. Gitte valgte dog at holde fast i hverdagen. Hun har arbejdet lige til det sidste med de børn, familier og projekter hun var optaget af.

Gitte var gift med Lambert og sammen har de tvillingerne Emilie og Andreas. Vores tanker går særligt til dem.

Gitte takkes for et godt og inspirerende kollegaskab. Æret være Gittes minde.