Content area

Birgitte Dehlholm-Lambertsen

06.10.1954-19.8.2018

Forfatter(e)

Margareta Maunsbach

Annette Eefsen

Charlotte Ulrikka Rask

Claus Vinther Nielsen

Frede Olesen

Gitte Himmelstrup

Jan-Helge Larsen

Kahtri B. Marcussen

Meta Jørgensen

Per Hove Thomsen

Peter Ramsing

Viggo H. Hansen

Vi har mistet en kær kollega.

Gitte voksede op i Svendborg i en stor familie, og dyrkede ridning, musik og teater. Hun læste til læge i Aarhus, og udskilte sig allerede der. Dels ved sin altid stilfulde fremtoning, dels ved en stor interesse for relationer og dybe samtaler. Alle hun samtalte med kom til at føle sig værdifulde i sig selv. Dette karakteriserede hende livslangt.

Efter studiet valgte Gitte børne- og ungdomspsykiatrien, først i Risskov. Hun dyrkede samtidig scenekunst, bl.a. som elev på mimeskole i Paris i halvandet år, og var siden aktiv i flere teatergrupper i Aarhus. Hun afsluttede sin speciallægeuddannelse i Odense, hvor hun også blev overlæge. Sideløbende tog hun specialistuddannelse i hhv. familie-, gruppe- og børnepsykoterapi. Helt til det sidste var hun aktiv med sin egen videreuddannelse. Gitte havde stor betydning som underviser og supervisor, som ekstern lektor, inspektor, lærebogsforfatter m.m. De senere år arbejdede hun intenst for at få midler til et specialcenter for funktionelle lidelser.

Gitte var et nysgerrigt og undersøgende menneske. Med med en fagkritisk tilgang til lægefaget medvirkede hun til at nedbryde grænser og til at skabe forståelse mellem forskellige søjler. Hun så individets sygdom i dets livsforløb – sygdom som betinget af et komplekst samspil af personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Ph.d.-afhandlingen fra 1998 »Oppe på bjerget – ude på landet« var ligeledes tværgående – en beskrivelse af forskelle i kvalitetsopfattelser af akut syge børns behandling. Forskningsarbejdet byggede på kvalitative forskningsmetoder – en disciplin, som hun var med til at videnskabeliggøre.

Gitte var en varm, støttende og omsorgsfuld person og havde et stort engagement, især i sine børn og sin ægtefælle. Som læge og kollega var Gitte energisk og stod aldrig tilbage for at påtage sig nye opgaver. Hun var vedholdende i dybden og forstod på en venlig facon at gøre samarbejde forpligtende. Hun formåede at vedligeholde såvel faglige som sociale netværk over årtier. Hun deltog også gerne ved mærkedage. Mange har her haft fornøjelsen af at se Gittes morsomme mimeoptrædener og høre hendes altid meget personlige taler.

Gitte kæmpede tappert mod kræft og arbejdede til det sidste. Hun var ikke færdig med livet, og vi ikke færdige med hende. Hun vil blive savnet.

Vores tanker går til Lambert og børnene Emilie og Andreas.

Æret være Gittes minde.