Content area

Christen Krag

13.5.1946-15.1.2018

 

Overlæge, dr.med. Christen Krag er død, alt for tidligt og helt uvarslet, han blev 71 år. Et fyrtårn i dansk plastikkirurgi er gået bort. Christen var af læge- og præsteslægt og voksede op på Østerbro i København, blev student fra Øster Borgerdyds Gymnasium og læge fra Københavns Universitet i 1971. I 1976 giftede han sig med sin Inger Lise i familiekirken Sct. Jakobs Kirke, hvorfra han også blev bisat ved en smuk ceremoni. Christen vidste tidligt, at han ville være plastikkirurg, og han var særligt interesseret i den rekonstruktive kirurgi, og den interesse blev bestyrket på et mikrokirurgisk fellowship i marts 1980 på Royal Victoria Hospital, McGill University i Montreal, Canada. Han blev speciallæge i 1980 og opnåede den medicinske doktorgrad ved Københavns Universitet i 1986 med sin afhandling: ”Mikrokirurgiske karanastomoser. Eksperimentelle og kliniske studier af funktion, morfologi og anvendelighed ved transplantation af autologe væv”.

Christens faglige interesser var multiple; han var en fantastisk dygtig kirurg, innovativ og meget omsorgsfuld over for alle sine mange patienter. Han var dygtig til at tegne, og hans pædagogiske skitser af faserne i brystrekonstruktion anvendes stadig til undervisning og i dialog med patienterne. Sammen med afdøde Torsten Reumert udførte han den første frie vævstransplantation med en mikrovaskulær anastomose på Rigshospitalets plastikkirurgiske afdeling i april 1978. Denne teknik arbejdede han videre med og forfinede i hele sin karriere. Christen blev leder af den plastikkirurgiske afdeling på Gentofte Hospital, da den blev dannet i 1985, og fortsatte som leder, da afdelingen i 1993 flyttede til Herlev Hospital. Han ophørte med funktion som ledende overlæge i 2003 og fik dermed mere tid til patienterne. Han var lektor ved Københavns Universitet siden 1986, og utallige medicinske studenter har nydt godt af hans akademiske tilgang og hans dygtige formidling af hele faget.

Christen har haft stor indflydelse på plastikkirurgiens udvikling i Danmark, og han var på alle måder et fyrtårn for vores speciale. Han påtog sig mange tillidsposter, var meget aktiv i både den nationale og internationale plastikkirurgi; han var således formand for Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi i perioden 1994-1998, og han var medstifter af Dansk Mikrokirurgisk Selskab i 1984 og formand i perioden 1987-1990, ligesom han var aktiv i det internationale mikrokirurgiske selskab og formand i perioden 1992-1994. Christen var aktivt medlem af den europæiske organisation af plastikkirurger siden dens stiftelse i 1990, hvor han underviste og eksaminerede europæiske plastikkirurger. Han fungerede som sagkyndig for Retslægerådet i over 20 år. Christen var forfatter til en lang række videnskabelige artikler og lærebøger, ligesom han bidrog til "Den store Danske Encyklopædi", og han har ydet mange andre betydende bidrag gennem årene.

Christen var et privat, ja næsten blufærdigt menneske, som i reglen holdt det private helt adskilt fra det professionelle; han satte dyder som ordentlighed, ordholdenhed og ansvar meget højt. Samtidig var han et varmt menneske, som altid var loyal, omsorgsfuld og støttende for sine samarbejdspartnere, medarbejdere og kollegaer, og han har personligt oplært og været mentor for mange nuværende og kommende plastikkirurger.

Christen gik på pension fra det offentlige sygehusvæsen i 2014, men var fortsat aktiv om end i mindre omfang i privat regi. Det gav ham tid til at nyde sit otium med sin elskede Husky-hund og familien og til ture til ødegården i Sverige, hvor han også hyppigt gik på jagt – også som bueskytte! Han var et meget kulturelt menneske, holdt meget af musik, teater, opera og var meget belæst. Gourmet var han også. Tidligt (faderen var udstationeret i Schweiz) blev han dygtig til skiløb, en disciplin han elskede og udnyttede, når det var muligt.

Vores tanker går til familien, som har lidt et stort tab alt for tidligt – hustru Inger Lise, børnene Peter og Katharina og deres familier. Æret være Christens minde.

 

 

Lisbet Rosenkrantz Hölmich

Krzysztof T. Drzewiecki

Karin Dahlstrøm

Elsebeth Siim

Hanne Gransøe Eskerod

Hanne Dahlfelt

Jørgen Lock-Andersen

Mikael Andersen