Content area

Christian Binder

30.8.1932-23.4.2018

Christian Binder blev 85 år og var igennem hele sit lægefaglige virke som speciallæge i endokrinologi og intern medicin en ildsjæl og foregangsmand inden for diabetesbehandlingen.

Christian havde ikke alene stor viden, men også et stort engagement i at skabe forbedringer inden for diabetesbehandlingen. Han var i mange år medlem af en række internationale og nationale faglige fora – ikke mindst var han næstformand for det Europæiske Selskab for Diabetesforskning, hvor han var repræsentant for den forskning og behandling i høj, international klasse, der bliver udført i Danmark. Videndeling lå Christian Binder meget på sinde, og han var arkitekten bag flere store uddannelsesprogrammer i diabetes målrettet et internationalt publikum primært fra lav- og mellemindkomstlande.

Desuden var Christian i perioden 1976-1978 formand for Dansk Endokrinologisk Selskab – et selskab han senere blev æresmedlem i, og han blev igennem sit aktive virke tildelt en række priser og legater.

Christian havde i mange år sit lægefaglige virke på Steno Diabetes Center i Gentofte, hvor han var kendt og højt respekteret. Han var cheflæge i perioden 1990-1997, og havde før da været overlæge på Hvidøre Hospital og Niels Steensens Hospital, der begge var førende behandlingssteder for diabetes nationalt og internationalt.

Christian Binder blev uddannet læge fra Københavns Universitet i 1960. I 1970 blev han speciallæge i endokrinologi og intern medicin, og han forsvarede sin doktordisputats »Absorption of injected insulin – a clinical-pharmacological study« i 1969.

Interessen for insulin, proinsulin og betacellefunktion videreførte Christian som vejleder for flere yngre kollegers disputatsarbejder. Han vil her især blive husket som en kontant og skarp kritiker og for mange frugtbare og livlige diskussioner.

Kendetegnende for Christian var, at han generøst delte ud af sin store faglige viden, bl.a. som chefredaktør af Acta Endocrinologica, som fagkonsulent ved Den Store Danske Encyklopædi og som forfatter til adskillige artikler og afsnit til fagbøger om endokrinologi. Selv efter sin pensionering fortsatte Christian Binder med at bidrage til diabetesbehandling i Danmark bl.a. gennem en konsulentvirksomhed.

Christian vil blive savnet af mange og husket af endnu flere som den passionerede ildsjæl og foregangsmand på sit faglige felt, som han var, samt den store betydning for diabetesbehandlingen han har haft.

Æret være hans minde.

Svend Hartling, Michael Røder, Birger Thorsteinsson, Ulla Bjerre-Christensen, Allan Flyvbjerg