Content area

Christian Hansted

15.6.1918-30.3.2018

Efter embedseksamen i 1944 videreuddannede CH sig i Odense og København (speciallæge i pædiatri 1956). I 1962 blev han overlæge på den nystartede børneafdeling i Aalborg, hvor han virkede frem til 1988. Det lykkedes ham at opbygge en velfungerende afdeling, som gradvis voksede til 100 sengepladser og et stort ambulatorium. Afdelingen blev trinvis bemandet med alle relevante subspecialer inden for pædiatrien. Hans hovedinteresse var gastroenterologi og neonatologi, men han var også dybt engageret på andre pædiatriske områder – ikke mindst socialpædiatri og handikappede. Han skabte som pioner et handikapteam med tværfaglig udadgående funktion i forhold til kommuner og amt, ligesom han sikrede, at pædiatrisk speciallægepraksis blev mulig i et større omfang end i andre dele af provinsen.

Hans omsorg for børn og forældre var enestående, og han var respekteret og afholdt i kollegiale og sundhedspolitiske sammenhænge.

For yngre læger på afdelingen var CH en inspirerende chef, både fagligt og personligt. I mesterlærens tid, før uddannelsen blev formaliseret og standardiseret, blev han for mange en rollemodel med sin tilgang til det kliniske arbejde: at påtage sig de opgaver man får givet, løse dem på fagligt ordentligt grundlag, altid med barnets bedste for øje. Han har præget mange pædiatere i deres senere virke.

Efter pensionering drev han selv speciallægepraksis i en del år. Han var aktiv golfspiller til langt op i årene. CH mistede sin Helene i 2002, men han fik rig lejlighed til samvær med de fire voksne børn (to af dem læger) og den store flok af børnebørn.

Æret være hans minde.

Jens Christoffersen

Steen Rosthøj

Finn Ebbesen