Content area

Per Christian Sidenius

28.7.1952-8.6.2017

Per Sidenius, ledende overlæge, dr.med. ved Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, døde den 8. juni 2017 kun 64 år gammel efter knap to måneders aggressiv cancersygdom.

Per voksede op i Aalborg, blev student fra byens katedralskole, og med en far som var praktiserende læge i byen var der aldrig tvivl om, at Per skulle læse medicin. Og det blev til en markant karriere.

Han fik autorisation som læge i 1981, og allerede i 1982 blev han dr.med. ved Aarhus Universitet med afhandlingen ”The axonopathy of diabetic neuropathy”. Per valgte neurologien som speciale og tog sin uddannelse ved hospitaler i København og Aarhus – så fundamentet var bestemt i orden, da han i 1991 blev speciallæge i neurologi. I de første år som speciallæge var han en drivende kraft bag etableringen af Neurologisk Klinik i Randers, som i mange år fungerede som et satellitambulatorium for Neurologisk Afdeling i Aarhus til stor glæde for ikke mindst patienterne. Siden skiftede Per interesseområde, og i de sidste 20 år af sit liv fokuserede han på udredning og behandling af mennesker med epilepsi. Han var afholdt både af patienter og kollegaer for sin store erfaring og omsorg for personer med epilepsi. Per var tidligt engageret i både Yngre Neurologer og en række udvalg under Dansk Neurologisk Selskab, og i de senere år var han i flere omgange medlem af bestyrelsen i Dansk Epilepsi Selskab. Han var med til at indføre nationale standarder og kliniske databaser for epilepsi for på den måde at højne udredning og behandling. Han var til sin død stærkt engageret i mennesker med de sværeste former for epilepsi via etableret nationalt samarbejde omkring epilepsikirurgi og via deltagelse i Sundhedsstyrelsens råd til vurdering af patienter, som ønskes tilbudt kallosotomi på grund af svær og medicinsk intraktabel epilepsi. Per var foregangsmand i forbindelse med indførelsen af AmbuFlex, der muliggør, at det er patienternes helbredsoplysninger og egen vurdering af behov, der styrer kontakten til ambulatoriet. Han var som klinisk lektor fra 1995 til 2015 en efterspurgt underviser, og han var mangeårig redaktør af kapitlet om epilepsimedicin i Lægemiddelhåndbogen/medicin.dk.

Per havde mangfoldige kvaliteter. En af dem var hans evne til at lede andre, hvilket vi først og fremmest blev klar over gennem hans fremragende ledelse af Neurologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital. I Pers tid som ledende overlæge voksede afdelingen betragteligt i størrelse, så den i dag står som en velfungerende og sammenhængende afdeling med udbyggede specialklinikker for en række neurologiske områder, stor klinisk aktivitet på højeste niveau og et blomstrende forskningsmiljø med seks professorer. Afdelingen fremstår ved Pers død velforberedt til udflytning til Det Nye Universitetshospital i Skejby.

Et karakteristisk træk for tiden med Per har været hans evne til at skabe et beundringsværdigt godt arbejdsmiljø blandt alle medarbejdere. Det har blandt andet været muligt i kraft af Pers ambitioner for faget, hans troværdighed og hans uegennyttige tilgang. Det har derfor heller ikke været noget tilfælde, at det var i Pers tid som ledende overlæge, at Neurologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital gentagne gange blev kåret som Danmarks bedste neurologiske afdeling. Der herskede en dyb respekt blandt alle ansatte om Per som person: Han var myreflittig, gik ofte som den sidste hjem fra arbejde om aftenen, og hans arbejde var i den grad præget af denne særegne kombination af visionære ambitioner for faget og en sikker vurdering af de realistiske muligheder for at føre disse ambitioner ud i livet. Og det skete vel at mærke ved aldrig at glemme medarbejdernes ve og vel.

Vi har mistet en fremragende leder med en personlighed båret af flid, ambition for neurologien uden tanke for egen vinding – og derfor var der også en genuin tillid til ham som læge og som person.

Vi vil savne Per dybt, og vore tanker og medfølelse går til Pers hustru Hanne Stroyer og den øvrige familie.


Ansatte ved Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Right side

af Jens-Jørgen Gravesen | 20/06
1 Kommentar
af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer