Content area

Finn Alex Geneser Jensen

26.11.1937-7.8.2018

Forfatter(e)

Erik Ilsø Christensen

Vi har mistet en af de helt store danske anatomer, docent (emeritus) Finn Alex Geneser Jensen. Finn døde tirsdag den 7. august 2018. Han blev uddannet læge i 1965 fra Aarhus Universitet, og efter to et halvt års klinisk uddannelse blev han ansat på daværende Anatomisk Institut. Han modtog i 1968 Aarhus Universitets guldmedalje (medicin) og i 1975 den medicinske doktorgrad på et meget grundigt og omfattende arbejde vedrørende hippocampus. Finn har publiceret en række arbejder om hjerneforskning samt været på studieophold i bl.a. Nijmegen, Cambridge og Oxford. Op igennem 1970´erne udvikledes hans interesse for undervisningen af medicinstuderende, og han påbegyndte det enorme arbejde ene mand at skrive en lærebog i histologi, der blev udgivet første gang i 1981. Finns indsats var simpelthen forbilledlig. Hver eneste figur og tegning var nøje udvalgt og gennemarbejdet, og sproget samt opsætningen var pædagogisk perfektioneret. Det var derfor ikke underligt, at bogen straks blev en bestseller blandt medicinstuderende o.a. i Danmark og andre skandinaviske lande. Det har den sådan set været lige siden, inklusive den nyeste udgave, hvor jeg sammen med tre andre kollegaer havde den store oplevelse at være med til sammen med Finn at revidere hans lærebog. Hans lærebøger er endvidere oversat til spansk og portugisisk og har dermed nået et meget stort publikum internationalt.

Sideløbende kæmpede Finn for at forbedre undervisningen i histologi for medicinstuderende o.a. ved Aarhus Universitet, og jeg havde flere gange glæden ved at undervise sammen med ham. Jeg vil vove den påstand, at den undervisningsform, som han var foregangsmand for, var blandt de bedste i Norden. Finn var enormt vidende og meget populær blandt de studerende både som underviser og eksaminator. Han var endvidere censor i faget i mange år i København og i Odense.

Finn var som person utroligt hjælpsom, venlig og havde altid tid til en snak om lidt af hvert. Hans interesser spændte vidt – alt fra musik, sport og skak til almen viden og litteratur. Som en kollega, Jørgen Tranum-Jensen, skrev: "Med en person som Finn kan man retteligen sige, at når et menneske dør, er det som, når et bibliotek brænder".

Vi savner ham, og vore tanker går til hustruen Eva, børn og børnebørn.