Content area

Georg Emil Cold

3.12.1938-15.4.2017

Fhv. overlæge, dr.med. Georg Emil Cold er død. Med Georgs død har dansk neuroanæstesiologi og neurointensiv terapi mistet sin nestor.

Georg blev født i København og voksede op i Randers. Han blev læge fra Aarhus Universitet som tredje generation af læger. Georg blev i 1968 ansat på Neuroanæstesiologisk Afsnit på Aarhus Kommunehospital. Efter afstikkere på Frederiksberg og Hvidovre Hospitaler kom han tilbage til Aarhus i 1985. Han var leder af Neuroanæstesiologisk Afsnit frem til 2001 og overlæge i afsnittet indtil 2006. Georg deltog i 1973 i en Røde Kors-mission i Jordan og var i 1993 ledende anæstesiolog på Waadi al DaWassir Hospital i Saudi-Arabien.

Georg ”ville vække videnskaben” – og det gjorde han. Hans primære forskningsområde var hjernens trykforhold, cirkulation og stofskifte. Den videnskabelige produktion var meget omfattende. I 1991 forsvarede han sin doktordisputats: ”Cerebral blood flow in acute head injury”. Han nød stor international anerkendelse og var bl.a æresprofessor i Jinan i Shandong-provinsen i Kina. Georg var, med største fornøjelse, vejleder for 45 yngre læger, hvilket resulterede i produktionen af over 100 videnskabelige publikationer inkl. ph.d.-afhandlinger. Det er vi ham alle dybt taknemmelige for.

Georg resumerede med stolthed sin administrative karriere med følgende citat: "Jeg vil allerførst fremhæve mit manglende engagement i administrative forhold". Det passede dog ikke helt. Afdelingen var veldrevet og udfordrende over for autoriteter. Eksempelvist foreslog han i 2002, at afsnittets motto skulle være: ”anarki, kaos og mod”, hvilket senere i ledelsessystemet blev nedtonet til ”dialog, dygtighed og dristighed”.

Georg var et fint menneske. Intellektuel og på sin egen måde aristokratisk og inspirerende. Han var belæst og vidende inden for filosofi og historie. Georgs store passion var klassisk musik. Han spillede sin første radiokoncert som syvårig. I sit otium nød han musikken ved flygelet sammen med andre musikere og tidligere kollegaer. Georg døde pludseligt i sit elskede musikværelse.

Vore tanker går til Gerda, hans sønner Jakob og Christian, Ida og seks børnebørn, som Georg var så stolt af.

Æret være Georgs minde.

Mads Rasmussen

Niels Juul

Jens Budtz

Palle Juelsgaard

Bo Voldby

Jens Astrup

Bo Bergholt

Gorm von Oettingen,

Bent Dahl

Right side

af Stine Bjerrum Runge | 22/06
2 kommentarer
af Preben Joffe | 22/06
1 Kommentar
af Charlotte Schulsinger | 22/06
6 kommentarer
af Jens-Jørgen Gravesen | 20/06
1 Kommentar
af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer