Content area

Hans Erik Johnsen

13.5.48-17.5.18

Hans døde pludselig og uden forud erkendt sygdom fire dage efter sin 70-årsfødselsdag. Fødselsdagen havde Hans fejret sammen med sin elskede hustru Bente i Rom.

Hans talte ofte om sin opvækst i et hjem, hvor faderen arbejdede på havnen i Aalborg. Han refererede hertil, når han skulle forklare sin måde at være på. I sin opvækst lærte han, at man skulle være retfærdig, at man skulle passe på sine nærmeste, og han lærte i øvrigt også en ordenssans, der var usædvanlig.

Hans blev læge i 1976 og fattede hurtigt interesse for forskning. Det blev hurtigt til Aarhus Universitets guldmedalje i klinisk immunologi i 1977 og til en doktordisputats omhandlende lymfocytpopulationer udgået fra blod- og vævstypelaboratoriet, Aarhus Kommunehospital, i 1982, hvor han var stipendiat under Flemming Kissmeyer.

Hans glemte aldrig sin store interesse for lymfocytter og immunologi og valgte naturligt hæmatologien som sit speciale. Det blev til ansættelser i både Aarhus, Seattle, København og Aalborg. Hans blev professor i hæmatologi i 2004 i Herlev og fra 2005 i Aalborg. Ved begge ansættelser opbyggede Hans højt respekterede forskningsenheder med vigtige samarbejdsrelationer, og han opnåede at blive en af vor tids forskningsmæssigt mest betydningsfulde hæmatologer. Hans udsyn var bredt, og der var aldrig nogen udfordring, der var for stor. Vi lærte Hans at kende som en meget god kollega og ven. Han havde altid sine meningers mod, hvilket i kombination med en naturlig konsekvens kunne medføre meningsforskelle.

Hans havde mange interesser ud over det faglige. Han elskede fodbold og var også kulturelt interesseret. Man kedede sig aldrig i Hans’ selskab. Han var et godt menneske, karismatisk, underholdende og interesseret i sine medmenneskers ve og vel.

Vores tanker går til Hans’ nærmeste, hustruen Bente, de tre børn, Tanja, Dennis og Svea, og børnebørnene.

Æret være Hans’ minde.

Olav J. Bergmann

Jens Korsgaard