Content area

Hans Valdemar Ersgaard

13.1.1946-1.5.2018

Det er med stor sorg, at jeg må skrive dette mindeord om min far, mentor og kollega, Hans Valdemar Ersgaard. Han sov stille ind på Hospice Sydvestjylland i Esbjerg tirsdag den 1. maj 2018 efter et aggressivt forløb med øsofaguscancer med operation i juli 2017 og recidiv i januar 2018.

Hans blev født på Frederiksberg og voksede op i København. Inden medicinstudiets start nåede han at uddanne sig til laboratorietekniker i Umeå i Sverige, men vendte tilbage til Danmark, hvor han mødte sit livs lys: Kirsten. Hans ville noget andet end laboratorietekniker og sendte en række ansøgninger til forskellige studieretninger på Københavns Universitet, og det blev medicinstudiet, han valgte. Han blev cand.med. herfra i 1982 og afviklede sin turnus i hhv. det daværende Usserød sygehus i Nordsjælland og i Thisted, hvorfor familien flyttede dertil.

I forhold til speciallægeuddannelse syntes han, at der var alt for meget bureaukrati Danmark, og ville gerne i gang med speciallægeuddannelsen så hurtigt som muligt. Han valgte derfor at søge til Sverige, hvor han blev speciallæge i anæstesiologi i 1987. Herefter fulgte forskellige ansættelser i det svenske, bl.a. i Uddevala og på Sahlgrenska inden for det thoraxanæstesiologiske felt. Alt imens passede Kirsten hjem og to børn i Thisted.

I 1991 fik Hans mulighed for at købe speciallægepraksis i Esbjerg og slog til. Familien flyttede til Varde, og i mange år bedøvede han utrolig mange børn og voksne om formiddagen hos tandlæger og på øre-næse-hals-klinikker, mens han tog imod kroniske smertepatienter i klinikken om eftermiddagen. Kirsten passede telefon og venteværelse.

Pensionsalderen nærmede sig, og i 2012 valgte Hans at sælge sin praksis. Det der med at gå på pension var dog ikke så let, så Hans valgte at tage et par vikariater i Sverige og på Lolland, sidstnævnte bl.a. som en del af et palliativt team.

Af venner og kolleger beskrives Hans som en meget omsorgsfuld person, skarp, social, meget hjælpsom, vellidt samt en god kollega med masser af sjove historier, og min læsemakker fra studiet husker ham som en mand, der har vist os vejen gennem mærkelige medicinske problemstillinger. Hans har aldrig været bange for at ytre sine holdninger, og det er kommet til udtryk i en del læserbreve og debatindlæg. Det har helt sikkert skabt fjender, men han tog sig ikke af det. Dog blev han udstillet i Ekstra Bladet i 2008 som værende ”skandalelæge” pga. anklager om manglende journalføringspligt samt brug af for store mængder morfika. Sagen var meget langvarig, men der var yderst professionel hjælp og juridisk bistand via Lægeforeningen. Det kunne dog ikke ændre på det faktum, at en personlig anklage, hvor der først kom afgørelse efter fire år, sled på humør, engagement og nattesøvn!

Fritiden blev i de tidlige år brugt meget på børnenes interesse, ridning og heste, og Hans var meget aktiv i de lokale rideklubber. Senere kom interessen for golf. Der har dog også altid været en stor passion for biler og i særdeleshed ældre biler, og således har der både været Ford Mustang, Ford Thunderbird og Jaguar inde i billedet. Naturen har også altid haft en stor rolle, og Hans elskede det lidt rå miljø i den nord- og vestjyske natur.

Det var svært for Hans at være patient, når han altid havde været vant til at tage sig af andres sygdom. Især var det svært til sidst, da dysfagien og smerterne blev dominerende. Opholdet på hospice var dog en ualmindelig positiv oplevelse for ham, og han sov stille ind med hustru, børn og børnebørn omkring sig.

Æret være Hans’ minde

Marlene Ersgaard Jellinge