Content area

Helen Høgh Petersen

08.04.1962 – 25.07.2017

Helen blev læge fra Københavns Universitet i 1988. I studietiden blev hun interesseret i kardiologien med særligt fokus på ekg-analyse og diagnostik af hjerterytmeforstyrrelser, og denne interesse blev udbygget ved studenterarbejde på Medicinsk Afdeling B på Rigshospitalet. Her var Helen allerede som stud.med. en ekg-kapacitet, som selv erfarne læger lyttede til. Hun vidste tidligt, at hun ville være kardiolog og gik målrettet efter det. Hendes ph.d.-afhandling fra 1999 handlede om de forhold, som betyder noget for effektiv kateterablation af hjerterytmeforstyrrelser. I 2007 blev Helen afdelingslæge på Hjertemedicinsk Klinik B på Rigshospitalet, og i 2009 blev hun overlæge samme sted med særligt fokus på patienter, der skal have pacemaker, implanterbar defibrillator og biventrikulær pacemaker til behandling af hjertesvigt. Helen var en pioner inden for telemedicinsk behandling af disse patienter, hvor pacemakere kan kontrolleres via telefonsystem og internet. Det er Helens fortjeneste, at Rigshospitalets Hjertecenter i dag er Nordeuropas største center for pacemakerpatienter, der kontrolleres telemedicinsk, og Helens forskning var i de seneste år fokuseret på dette område. Hun tog desuden initiativ til indførelse af ny laserteknologi i forbindelse med perkutan ekstraktion af pacemakerelektroder på Rigshospitalet.

Helen har været henholdsvis næstformand og formand for arytmiarbejdsgruppen under Dansk Cardiologisk Selskab, og i mere end ti år var hun underviser på et tilbagevendende internationalt ablationskursus i Hamborg.

I alt hvad Helen foretog sig, både lægefagligt og privat, var hun en konstant ildsjæl. Hun var lynhurtig og skarp, havde stor både faglig og organisatorisk interesse samt kompetence, hvilket udmøntede sig i særdeles stor beslutningsdygtighed og handlekraft. Og hendes vilje af stål var altid ledsaget af stor venlighed – passende krydret med humor. Derudover var Helen et kærligt familiemenneske, og hun knyttede overordentlig mange venskaber mellem sig og sine kolleger på tværs af faggrupper.

For halvandet år siden fik Helen diagnosticeret en aggressiv nyrecancer. Typisk for Helen gik hun meget aktivt ind i hele udrednings- og behandlingsforløbet af sin sygdom. Immunterapi skaffede hende og familien en god livskvalitet i et års tid, hvor hun og ægtefællen Ole – med tæt kontakt til alle familiemedlemmer og venner – med imponerende energi levede livet. Hun var i hele forløbet usædvanlig åben og afklaret om sin sygdom og fremtid. Hun havde planlagt alt i forløbet til mindste detalje, hvilket afspejler hendes store omsorg for de efterladte. Helen døde fredeligt, omgivet af sine nærmeste, i sit dejlige hjem i Holte med søen i baghaven, hvor rådyr af og til kom forbi, og hvor der var ugleunger om foråret.

Helen vil blive husket som en meget vidende læge, som altid talte patientens sag. Hun kunne overkomme ufatteligt meget og altid med kvalitet for øje. Helen var uhyre vellidt af både sine patienter, andre personalegrupper og kolleger.

Familien betød uendeligt meget for Helen. Hun nåede desværre kun at være sammen med sin ægtefælle Ole i fem år, men de oplevede rigtig meget på denne korte tid. Ud over Ole efterlader Helen sig børnene Camilla og Christoffer, samt bonusbørn og børnebørn.

Vi har mistet en dygtig kollega og god ven, som døde i en alt for ung alder.

Æret være Helens minde.

Jesper Hastrup Svendsen, Steffen Helqvist, Søren Boesgaard, Berit Thornvig Philbert, Steen Pehrson, Jacob Tfelt-Hansen, Christian Jøns, Xu Chen, Peter Karl Jacobsen, Michael Vinther, Regitze Videbæk, Stig Haunsø, Lene Holmvang og Lia Bang

Right side

af Stine Bjerrum Runge | 22/06
2 kommentarer
af Preben Joffe | 22/06
1 Kommentar
af Charlotte Schulsinger | 22/06
6 kommentarer
af Jens-Jørgen Gravesen | 20/06
1 Kommentar
af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer