Content area

Helge Carl Landsted

18.11.1918-22.3.2018

Helge Landsted blev født på Østerbro i 1918. Han er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1944. Han arbejdede på forskellige hospitalsafdelinger, hovedsageligt i Københavnsområdet, inden han i 1956 slog sig ned i en praksis i Holstebro. Her var han praktiserende læge i 33 år indtil sin pensionering som 70-årig. Imellem ansættelserne på hospitalerne var han blandt andet i 1946 skibslæge på et hvalfangerskib i Sydishavet – en oplevelse han havde med sig hele livet.

Helge var et energisk og videbegærligt menneske. Han var meget aktiv i Folkeuniversitetet i Holstebro, som han i 1960’erne var med til at genoplive lokalt. Han sad i komitéen for Folkeuniversitetet frem til sin død. Han var kendt for at kunne overtale selv store ”kanoner” til at komme til Holstebro. Inden sin pension meldte han sig til Åbent Universitet i Aarhus for at studere oldtidskundskab og efterfølgende idéhistorie. Han kunne efter endt eksamen kalde sig BA i både oldtidskundskab og idéhistorie. Helge var sammen med sin daværende kone, Inger Landsted, involveret i at tiltrække Odin Teatret til Holstebro.

Helge var min morfar. Han var gift to gange. Først med min mormor, overlærer Ellinor Tromholt Kyhnæb. Med hende fik han to døtre. Ægteskabet blev opløst, og i 1956 blev han gift med sygeplejerske Inger Mortensen. Helge og Inger fik også to døtre. Helge mistede i 2008 sin ældste datter (min mor læge Lene Hartling) og i 2016 sin yngste.

I 1989 mødte han Renate Weymar på en langrendsferie i Norge. De holdt sammen til hans død i år. Renate er tysk og bosiddende i Hamburg. Gennem alle årene boede de i Hamburg om vinteren og i Holstebro om sommeren.

Helge var en fremragende sangskriver. Dette nød man godt af ved diverse officielle lejligheder, og i familien kunne vi regne med en velskrevet sang fra morfar/oldefar.

Jeg havde ikke den glæde at have Helge som morfar i min barndom, da han efter skilsmissen fra min mormor mistede kontakten til hende og min mor og moster. Han gav siden udtryk for fortrydelse over denne sorg og mistede mulighed for at følge to af sine døtre og deres børn i opvæksten. Til gengæld var han meget trofast, efter vi igen havde fået kontakt og deltog med omhu og interesse i sine børne- og oldebørns liv og levned. Det har været en stor glæde at lære min morfar at kende, og jeg vil altid beundre hans lyse, varme og karske sind.

Helge efterlader sig to døtre, otte børnebørn og to oldebørn samt Renate.

Ulla Hartling