Content area

Helge Worning

9.1. 1929-30.9 2017

Et af fyrtårnene inden for dansk gastroenterologi og en pioner inden for klinisk og videnskabelig pankreatologi er afgået ved døden.

Helge Worning var i sjældent grad et menneske, som »kunne alt«. Han var en dygtig og grundig forsker, en kompetent og erfaren kliniker, en blændende leder og et menneske med stor fagpolitisk indsigt. Ingen, som kom i kontakt med Helge, kunne være i tvivl om hans appetit på livet, hans usædvanligt hurtige og effektive forstand, hans skarpe og præcise formuleringsevne, hans klæbehjerne samt han flid og fantasi.

I 1968 forsvarede han sin disputats. Den udgik fra Blegdamshospitalets medicinske afdeling og centrallaboratorium. Baseret på fysiologisk indsigt og teoretisk reflekteret bekræftede han, at måling af den eksterne pancreasfunktion kunne gennemføres ved analyse af duodenalindholdet efter måltidsstimulation. Dermed blev en værdifuld pancreasfunktionstest indført i Danmark, og den har siden været referencetest for den eksterne pancreasfunktion.

Helge blev overlæge på Medicinsk Afdeling F, Amtssygehuset i Glostrup, i 1969. Hans kliniske indsigt gjorde det meget lærerigt og fascinerende at være ansat som læge på afdelingen. Fejl og sløseri blev påtalt velformuleret og altid så velunderbygget, at vi ansatte forstod og accepterede irettesættelsen. Ledelsesproblemer eksisterede ikke på Afdeling F, ledelsen lå indiskutabelt i Helges hænder. Mange af landets bedste gastroenterologer har haft ansættelse på Medicinsk Afdeling F, som tillige havde en omfattende og bred funktion inden for moderspecialet intern medicin, hvilket gjorde afdelingen til til en af landets bedste uddannelsesafdelinger.

Helge var inspirator til flere disputatser og hans foredrag og indlæg var præget af elegance og kritisk sans. Han skrev kapitler i lærebøger og var værdsat og respekteret i internationale pankreatologkredse. I 1965 deltog Helge i det stiftende møde i European Pancreatic Club i London, og i 1975 var han arrangør af dette selskabs møde i København. I mange år deltog Helge i de videnskabelige pankreatologiske aktiviteter og hans hustru, Inger-Lise, var ham en stor støtte ved mødernes sociale arrangementer.

Da Dansk Gastroenterologisk Selskab blev stiftet i 1971 blev Helge valgt som foreningens første formand, en post han bestred i fire år. Herefter var han i mange år et aktivt medlem, som løftede en række opgaver for det faglige selskab. Helge var derfor et naturligt valg som redaktør af festskriftet, der udkom i anledning af Dansk Gastroenterologisk Selskabs 25-års jubilæum i 1996. Samme år udnævntes han til æresmedlem af selskabet. I 1989 blev Helge tildelt den store Nordiske Gastropris

Helges hurtige hoved, præcise formuleringer og store arbejdsevne gjorde man brug af i lægefaglige og sundhedspolitiske sammenhænge. I 1993 blev han lægelig direktør i Københavns Amts Sygehusvæsen, vigtige planer blev udarbejdet for specialefordelingen i sygehusvæsenet, men hans format passede ikke godt til det daværende politiske system i Københavns Amt, og fra 1996 genoptog han sit kliniske arbejde på hospitaler i Jylland og i Grønland. Hans arbejdsevne var stadig stor, og han var over 80 år da han sluttede som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn i København.

Helge blev enkemand i 2004 efter mere end 50 års ægteskab med Inger-Lise, men efter hendes død fik han ti gode år sammen med Hanne Steensgård. Da Hanne døde for godt et år siden, tog det meget hårdt på Helge. Han havde i flere år lidt af svær arteriosklerotisk hjertesygdom, hvad han ikke lod sig mærke med.

Vore tanker går til døtrene Anne og Dorte.

Peter Bytzer, Finn W. Henriksen, Jannik Hilsted, Steen Larsen, Else Philipsen, Simon J. Rune