?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Henrik Wroblewski

Henrik blev student fra Rønne Statsskole i 1976 og tog medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet i sommeren 1986. Efter turnusansættelse på bl.a. Medicinsk Afdeling B, Rigshospitalet, fattede han interesse for kardiologien og påbegyndte et ambitiøst forskningsprojekt på samme afdeling om mikrocirkulationen hos patienter med dilateret kardiomyopati og hjertesvigt. Her studerede han især de ændringer, der skete efter hjertetransplantation. Dette forskningsarbejde mundede ud i en doktordisputats, der blev forsvaret i 1997. Samtidig med forskningsarbejdet gennemførte han Sundhedsvæsenets Diplomprøve for Offentlige Ledere. Efter at have opnået speciallægeanerkendelse i intern medicin i 2000 og i kardiologi i 2002, fik Henrik i 2002 ansættelse som overlæge på Medicinsk Afdeling B, Hillerød Sygehus, hvor han primært havde ekkokardiografi som sit interesseområde.

Henrik var dybt involveret i forskning, og han fungerede som vejleder for kolleger i både disputats- og ph.d.-projek-
ter, og samtidig deltog han aktivt i undervisning af medicinstuderende. Han ydede en meget stor og vigtig indsats ved at indeksere Medicinsk Kompendium.

Henrik blev alt for tidligt i livet ramt af alvorlig sygdom
– og flere lidelser kom til i hans alt for korte liv. Trods den
fysiske modgang forblev han tro mod sine idealer og bevarede både optimisme og livsglæde. Som Henrik ofte sagde: »Det er jo trods alt bare nogle praktiske problemer!«. Og det blev sagt med stolt bornholmsk dialekt, selvom han havde boet i 40 år i det storkøbenhavnske område.

Henrik kom oprindelig fra Bornholm, og klippeøens granit prægede uden tvivl hans mentalitet. Fra huset i Espergærde nød han bl.a. at se havet gennem sine vinduer. Henrik var derudover en sand livsnyder, der elskede kunst, antikviteter, musik og de kulinariske glæder. For nogle af os var Henrik ikke mindst et skattet medlem af vores gruppe af tidligere kliniske assistenter fra Medicinsk Afdeling B, Rigshospitalet, og ved vore tilbagevendende, festlige sammenkomster bidrog han altid med humor og vid.

Henrik var et udpræget familiemenneske, og kærligheden til hustruen Lonni var uendelig stor og gengældt.
Ud over Lonni efterlader Henrik sig børnene Christina,
Peter og David samt børnebørn.

Æret være Henriks minde.

Right side

Nr. 4/2018

Senest kommenteret

Derfor skrev lægerne under – eller lod være
💬
2
Bertel Sinding Steensberg 23. feb 2018 18:40
Defensiv medicin er lige om hjørnet
💬
2
Jon Erik Fraes Diernæs 23. feb 2018 16:48
Sundhedsstyrelsen på vej med tiårsplan for akutte patienter
💬
2
Søren Due-Andersen 23. feb 2018 15:18
Fastlåst stuegang i Horsens giver resultater
💬
1
Peter Ivan Andersen 23. feb 2018 14:35
Luftguitar, kvakademisk forskning og Cochrane
💬
13
Asbjørn Kørvel-Hanquist 22. feb 2018 14:09