Content area

Ib Tovborg Jensen

24.7.1936-14.5.2018

En god kollega er ikke mere. Ib Tovborg Jensen sov stille ind den 14. maj.

Ib Tovborg voksede op i Nordsjælland som proprietærsøn, men havde jyske rødder. Farfaderen, Kristen Tovborg Jensen på Klostermølle i Vestjylland, var på et tidspunkt landsformand for de radikale, og flere i familien deltog aktivt i politik, hvilket Ib ikke gjorde. Hvad han selv stemte, blev der ikke talt om.

I vinteren 1966 tog Tovborg, som han kaldtes på afdelingen, medicinsk embedseksamen. Ti år senere kunne han kalde sig speciallæge i ortopædisk kirurgi efter en solid klinisk uddannelse på jyske sygehuse med de sidste fire år på Ortopædisk Hospital i Aarhus, før han i januar 1982 blev overlæge i Viborg.

På Viborg Sygehus udskiltes ortopædkirurgien i en selvstændig afdeling med overlægerne Niels Knudsen, der i 1978 var ansat som ortopædkirurg på den kirurgiske afdeling, og Ib Tovborg Jensen. Som tredje ortopædkirurgiske overlæge ansattes undertegnede i 1988, hvor jeg mødte de to ældre overlæger som rigtig gode kolleger.

I 1990 indførtes afdelingsledelser på sygehuset i Viborg, og Tovborg blev administrerende overlæge. Den computer, som fulgte med, og som på det tidspunkt ikke udleveredes til alle medarbejdere som nu, afslog han at modtage og gav den til undertegnede, som så kunne hjælpe med det administrative, til vi i 1998 byttede roller.

Det blev en turbulent tid, han var leder af afdelingen i. I amtet var der officielt fem ligeværdige sygehuse med akutfunktion, hvilket bl.a. førte til absurde bevillinger. Udstyr til skopier blev således bevilget til alle afdelinger, uanset om der var en speciallæge med kendskab til brugen af det eller ej. Der skulle ikke gøres forskel.

I 1992 startede afviklingen af disse forhold, men med et noget besynderligt forslag om at samle alle ortopædkirurger i Skive og lade organkirurgerne fortsætte på de andre fire sygehuse i amtet. De kunne så tilkalde en ortopædkirurg efter behov fra Skive. Den da nyudnævnte amtsborgmester havde de forkerte rådgivere med ansættelse i Skive. Efter nogle turbulente måneder med møde efter møde med »talgymnastik« med flytning af senge fra sted til sted og med opsigelser fra to og en truende fra en tredje overlæge fra afdelingen, kunne Tovborg ånde lettet op og fortsætte i spidsen for den ortopædkirurgiske afdeling i Viborg, hvor udviklingen så fortsatte med sammenlægning med først Kjellerup Sygehus og Skive Sygehus, inden han i 2004 gik på pension.

Tovborg var gift med Elna, der var sygeplejerske. Hun var ramt af kronisk leddegigt, så Tovborg klarede foruden lægegerningen en række af de hjemlige funktioner. I 2004 valgte de at flytte til København, hvor deres to voksne børn boede. Det betød et farvel til omgangskredsen og de mange tidligere patienter og personalemedlemmer, han som hospitalslæge indimellem stødte på og fik en snak med i byen. Fem uger efter at de var flyttet ind i deres nye lejlighed på Amager, døde Elna, og en svær tid kom for Tovborg, som fortalte om det til Jyllands-Posten i 2008. Han fik hjælp og gik næsten dagligt til et kursus: psykologi, danmarkshistorie, samfundsfag, edb og opera.

I Viborgtiden var jagt Tovborgs store lidenskab. På dagen, hvor bukkejagten gik ind, kunne afdelingen roligt planlægge efter, at Tovborg skulle på jagt.

Han var også savnet på afdelingen, da han gik på pension. Han var i de sidste år ankermand på sengeafdelingerne og en god samtalepartner for alle kolleger og øvrigt personale.

Magne Juhl