Content area

Jens Sølver Schou

10.10.1929-8.3.2017

Professor emeritus Jens Sølver Schou døde efter flere års skrantende helbred den 8. marts 2017. Interessen for farmakologi og toksikologi havde Jens ikke fra fremmede, idet hans far, Svend Aage Schou, var professor i farmaci og senere rektor for Danmarks Farmaceutiske Højskole. Jens blev læge fra Københavns Universitet i 1955, og efter en kort klinisk uddannelse blev han videnskabelig assistent ved Farmakologisk Institut på Københavns Universitet, som forblev hans arbejdsplads i de næste 43 år. I 1960 forsvarede han sin doktordisputats med titlen ”Subcutan absorption af lægemidler. Med særlig henblik på selvhæmningen og påvirkningen af farmaka og hormoner”. I 1962 blev han afdelingsleder på Farmakologisk Institut, og i 1967 efterfulgte han professor Knud O. Møller som lærestolsprofessor i farmakologi, en stilling han bestred frem til sin pensionering i 1999.

Jeg lærte Jens at kende i 1981-1982, da vi sammen med Lars F. Gram udførte en videnskabelig undersøgelse af dextropropoxyphens farmakokinetik hos raske forsøgspersoner, hvilket blandt andet indebar, at vi sammen tilbragte adskillige nætter på Medicinsk Afdeling C på Odense Universitetshospital med at tage blodprøver fra forsøgspersonerne. Senere, i 1988, var han bedømmer på min doktordisputats, og i 2003 afløste jeg ham som chefredaktør på det videnskabelige tidsskrift Pharmacology and Toxicology. Tidsskriftet var grundlagt i 1945 under navnet Acta Pharmacologica et Toxicologica af den navnkundige forlægger og boghandler Ejnar Munksgaard og af Knud O. Møller, som blev den første chefredaktør. I 1964 blev Knud O. Møller afløst som chefredaktør af et triumvirat bestående af Jens og farmakologiprofessorerne Erik Jakobsen og Svend Dalgaard-Mikkelsen. I 1974 blev Jens ene chefredaktør. Med sit udadvendte og vindende væsen og sit store faglige netværk forvandlede Jens Acta Pharmacologica et Toxicologica fra at være et regionalt nordisk tidsskrift til et egentligt internationalt tidsskrift med base i Norden. Jeg overtog et tidsskrift, som var et uhyre stærkt brand, og som havde en bundsolid økonomi, men der var behov for at få det bragt ind i en moderne elektronisk tidsalder. Det var lidt svært for Jens med de mange forandringer, jeg gennemførte, men hurtigt indså han, at det var til tidsskriftets bedste, og vi bevarede i resten af hans liv et godt personligt og professionelt forhold.

Sidste gang, jeg så ham, var i november 2010, da han kørte til Odense for at overdrage mig sin komplette samling af tidsskrifter lige fra første nummer, der udkom den 5. maj 1945.

Jens’ hustru Annelise døde i 2002. Han efterlader sig børnene Charlotte, som er læge, Henriette og Jesper.

Kim Brøsen

Right side

af Bo Hasseriis Hansen | 26/04
2 kommentarer
af Anders Beich | 24/04
1 Kommentar
af Brian Jørn Lerche | 24/04
4 kommentarer
af Søren Gunnar Friborg | 23/04
1 Kommentar
af Lars Borly | 22/04
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 22/04
1 Kommentar
af Per Kristian Kruhøffer | 21/04
1 Kommentar
af Kristian Rørbæk Madsen | 21/04
6 kommentarer
af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar