Content area

Jørgen Haahr

28.3.1934-1.10.2017

Tidligere administrerende overlæge Jørgen Haahr døde den 1. oktober 2017, 83 år gammel.

I slutningen af 1960’erne og i begyndelsen af 1970’erne fik mange sygehuse i provinsen egne børneafdelinger. I 1972 blev det Viborgs tur, og Jørgen Haahr blev efter uddannelse til børnelæge i Randers og ved flere forskellige københavnske børneafdelinger ansat som overlæge på den nyetablerede børneafdeling i Viborg og skabte sammen med en stadig større stab af medarbejdere et godt og trygt sted for både akut og kronisk syge børn og deres familier. I disse år forbedredes udrednings- og behandlingsmæssige muligheder for syge børn i rivende fart, og det blev klart for alle, at børnene udgjorde en særlig gruppe, der krævede en specialiseret tilgang både pleje- og lægemæssigt.

Jørgen Haahr så altid børnene og især de kronisk syge børn i en større sammenhæng som selvstændige individer i samspil med familie, institutioner og samfund. Den bedste hjælp blev ydet i et koordineret samarbejde omkring barnet og dets familie. Med børnelægen i centrum dannedes tværfaglige team omkring børn med diabetes, børn med allergiske sygdomme og børn med neurologiske handikap. Jørgen Haahr evnede som få at formidle faglig viden til sine medarbejdere. Han havde en moderne ledelsesstil og viste alle kolleger og samarbejdspartnere respekt. Som yngre læge i afdelingen følte man, at ens arbejdsindsats blev påskønnet, og man trivedes i et åbent og kreativt miljø. Jørgen Haahr motiverede de yngre læger til at udvikle sig fagligt og inspirerede mange til at give sig i kast med mindre og større videnskabelige projekter og nye faglige tiltag.

Små som de enkelte børneafdelinger var i begyndelsen, samledes overlægerne fra 1968 i Jyske Pædiatere til halvårlige møder, hvor de yngre læger i afdelingerne fik lov til at holde deres ofte første videnskabelige foredrag, og hvor fælles problemer senere blev drøftet af overlægerne over en god middag. Ud over at være en integreret del af sygehuset var pædiatrien noget særligt, og Jørgen Haahr var om nogen med til at værne om og fastholde pædiatrien som specialet, der ud over at behandle det syge barn var den centrale spiller i samfundets indsats for disse børn også uden for sygehusets fire vægge.

Jørgen Haahr var en meget bred og favnende pædiater, men hans helt særlige interesse drejede sig om børn med diabetes, børn med urinvejssygdomme, nyfødte syge børn og for tidligt fødte børn. Det var disse arbejdsområder, Jørgen Haahr beskæftigede sig mest med i årene frem mod pensioneringen i 1998. Jørgen Haahr holdt meget af at færdes i naturen. Han cyklede altid til arbejde, 7 km hver vej, nød sit sommerhus i nordvestjyske Svinkløv og holdt meget af at stå på ski. Dette førte til de første skirejser for børn med diabetes arrangeret af børneafdelingen og finansieret af donationer og fonde. Her lærte børnene og det medrejsende personale meget om, hvordan man håndterer hverdagen med en kronisk sygdom, og disse rejser har igennem årene været vigtige milepunkter i børneafdelingens kalender og med til at tegne billedet af en afdeling i samspil med børn og familier.

Jørgen Haahr evnede at fastholde medarbejdere, og mange har holdt både 25- og 40-årsjubilæum i børneafdelingen. Rigtig mange børnelæger har haft deres gang i kortere eller længere tid i Viborg og er i deres tilgang til specialet præget af det, som Jørgen Haahr lærte dem var vigtigt for lægegerningen. Jørgen Haahrs kultur består stadig i afdelingen, og vi mindes med jævne mellemrum hans indsats med taknemmelighed.

Jørgen Haahr har fulgt afdelingen efter pensioneringen og er ofte mødt op til festlige lejligheder som fødselsdage og jubilæer og ved indflytning i nye lokaler, ligesom han har deltaget i debatten om fremtidens pædiatri.

Vore tanker går til Jørgens hustru siden 1962, Sonny, deres tre børn og børnebørn.

Lars G. Hansen

Birgitte Hertz

Jens P. Nielsen

Karen Nørgaard

Ole Østerballe