Content area

Johannes Nielsen

19.6.1924-29.9.2017

Johannes voksede op i et husmandshjem i Thy med psykisk sygdom i familien. Han blev uddannet gartner, men 21 år gammel besluttede han at følge et kald til at blive psykiater. Efter real- og studentereksamen tog han på seks år lægeeksamen fra Aarhus Universitet i 1959, som 35-årig.

Efter et par år på psykiatriske hospitaler i USA og Mexico kom han i 1961 til Psykiatrisk Hospital i Risskov for at få sin uddannelse til speciallæge i psykiatri (1967). Han kom med i hospitalets Samsø-projekt: epidemiologisk beskrivelse og psykiatrisk service med hjemmebesøg i samarbejde med øens læger, hvor han udviklede en ideel model for distriktspsykiatri, som tiden dog ikke var moden til at indføre.

Samtidigt opbyggede han Cytogenetisk Forskningslaboratorium, senere Cytogenetisk Institut, hvor han blev overlæge 1968-1991. Han interesserede sig særligt for personer med fejludviklede kønskromosomer, skrev disputats om Klinefelters syndrom i 1969 og oprettede rådgivningscenter og kontaktgrupper.

Ydermere interesserede han sig for hospitalets samling af patientarbejder, tegninger og malerier, særligt fra en mangeårig patient, som kaldte sig Ovartaci. Johannes udbyggede samlingen til et museum og stiftede hermed Museum Ovartaci.

Gennem sine samtaler med Ovartaci så han, hvordan kreativ udfoldelse kunne bidrage til livskvalitet og værdighed. Han udviklede græsrodsorganisationen ”Gallo” til et omfattende foretagende med skole, værksteder, galleri og forlag, hvor patienter kunne tegne, male og skrive som en hjælp til selvhjælp. Han købte to gårde i Thy, som han indrettede som arbejds- og fristeder for Gallopatienter, og som han skænkede til en fond, han lod oprette. Han fortsatte Gallo-arbejdet efter sin fratræden 1991 indtil det sidste, sammen med sin samlever gennem 27 år, Tine Voldby. Efterlader sig også datteren Pauline og et barnebarn.

Johannes havde en usædvanlig energi og arbejdsevne, kunne sit fag. Tro mod sit kald ydede han en stor indsats for mennesker med psykiske lidelser. Han nåede meget og var med- eller eneforfatter til 460 publikationer. Han lagde ikke skjul på, at han havde del i familiearven til bipolar sindslidelse, hvis opture med overskud af energi, iderigdom og initiativ han formåede at styre og udnytte. Vi kendte Johannes som altid venlig og hjælpsom, imødekommende og interesseret, opmuntrende og inspirerende.

Æret være hans minde!

Aksel Bertelsen, Bendt Viggo Kjeldsen, Pauli Kyneb, Ole Mors.