?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Johannes Nielsen

19.6.1924-29.9.2017

Johannes voksede op i et husmandshjem i Thy med psykisk sygdom i familien. Han blev uddannet gartner, men 21 år gammel besluttede han at følge et kald til at blive psykiater. Efter real- og studentereksamen tog han på seks år lægeeksamen fra Aarhus Universitet i 1958, som 33-årig.

Efter et par år på psykiatriske hospitaler i USA og Mexico kom han i 1961 til Psykiatrisk Hospital i Århus, Risskov, for at få sin uddannelse til speciallæge i psykiatri (1967). Han kom med i hospitalets Samsø-projekt: epidemiologisk beskrivelse og psykiatrisk service med hjemmebesøg i samarbejde med øens læger, hvor han udviklede en ideel model for distriktspsykiatri, som tiden dog ikke var moden til at indføre. Samtidig opbyggede han et cytogenetisk laboratorium, hvor han var overlæge i 1968-1991. Han interesserede sig særligt for personer med fejludviklede kønskromosomer, skrev disputats om Klinefelters syndrom 1969 og oprettede rådgivningscenter og kontaktgrupper. Ydermere interesserede han sig for hospitalets samling af patientarbejder, tegninger og malerier, særligt fra en mangeårig patient, som kaldte sig Ovartaci. Johannes udbyggede samlingen til et museum og stiftede hermed Museum Ovartaci. Gennem sine samtaler med Ovartaci så han, hvordan kreativ udfoldelse kunne bidrage til livskvalitet og værdighed. Han udviklede græsrodsorganisationen Gallo til et omfattende foretagende med skole, værksteder, galleri og forlag, hvor patienter kunne tegne, male, skrive som en hjælp til selvhjælp. Han købte to gårde i Thy, som han indrettede som arbejds- og fristeder for Gallo-patienter, og som han skænkede til en fond, som han lod oprette. Han fortsatte Gallo-arbejdet efter sin fratræden i 1991 indtil det sidste, sammen med sin samlever gennem 27 år, Tine Voldby. Han efterlader sig også datteren Pauline og et barnebarn.

Johannes havde en usædvanlig energi og arbejdsevne, kunne sit fag. Tro mod sit kald ydede han en stor indsats for mennesker med psykiske lidelser. Han nåede meget og var med- eller eneforfatter til 475 publikationer. Han lagde ikke skjul på, at han havde del i familiearven til bipolar sindslidelse, hvis opture med overskud af energi, idérigdom og initiativ han formåede at styre og udnytte. Vi kendte Johannes som altid venlig og hjælpsom, imødekommende og interesseret, opmuntrende og inspirerende.

Æret være hans minde!

Aksel Bertelsen

Bendt Viggo Kjeldsen

Pauli Kyneb

Ole Mors

Right side

Nr. 2/2018

Senest kommenteret

Over- og underbehandling af depression
💬
1
Jens Søndergaard Jensen 22. jan 2018 22:10
Protesten fortsætter: Vil have maksimalt antal underskrifter
💬
149
Gunnar Axelgaard 22. jan 2018 21:15
Med stor magt følger stort ansvar
💬
3
Malene Vibeke Graae 22. jan 2018 20:51
Heroin – godt mod hoste
💬
1
Harry Rud Pedersen 22. jan 2018 20:22
Kære politikere, tag protesterne alvorligt
💬
1
Poul E. Søndergård-Petersen 22. jan 2018 17:18

Nyeste debat