Content area

Kim Toftager-Larsen

15.4.1948-8.1.2018

Kim Toftager-Larsen blev læge i 1976. Kim indledte sin karriere på Sønderborg Sygehus, hvor han påbegyndte sit disputatsarbejde om alfaføtoprotein, et arbejde som blev videreført under hans ophold på Toronto General Hospital.

Kim blev gynækolog og obstetriker, og efter en bred klinisk uddannelse blev han ansat som administrerende overlæge på Roskilde Sygehus den 1. januar 1993. Herfra rykkede han den 1. maj 1996 til stillingen som ledende overlæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hillerød Sygehus, hvor han arbejdede, indtil han valgte at gå på pension den 1. juni 2016. Kim bragte afdelingen i Hillerød helt frem både organisatorisk, teknologisk og behandlingsmæssigt, og han satte et varigt aftryk i afdelingen.

Kim var omfattet af en helt særlig hengivenhed fra alle grupper af medarbejdere i afdelingen. Kim udstrålede varme og menneskelighed og en levende interesse for andre, og han var oprigtigt afholdt af patienter og kolleger. Kim bedrev klinisk mesterlære til de uddannelsessøgende lægers og medicinstuderendes udelte begejstring.

Kim ydede en omfattende indsats for specialet. Han virkede i bestyrelsen for Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere og siden i bestyrelsen for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og i Nordisk Forening for Obstetrik og Gynækologi. Kim var i mange år Sundhedsstyrelsens sagkyndige, og han arbejdede for Patienterstatningen og Abortsamrådet. Han var på overordentligt mange områder med til at bringe vores fag videre – og altid med patienternes interesser for øje.

Kim var økonomisk ansvarlig for FIGO's gynækologisk-obstetriske verdenskongres i København i 1997, en kongres som på det tidspunkt var det største medicinske møde, der var blevet afholdt i Skandinavien. Den danske del af overskuddet landede i DSOG's FIGO-Fond og kom over årene mange kolleger til gavn. Siden var Kim blandt meget andet med til at arrangere Nordisk Kongres i København i 2010.

Kim holdt meget af at rejse, ikke for ingenting var han søn af en luftkaptajn i SAS. Selvfølgelig først og fremmest sammen med sin elskede familie, men også mange kolleger har nydt samværet med Kim og Anne på alle bredde- og længdegrader.

Kim elskede havet og sin store sejlbåd, og sammen med sin familie sejlede han danske og nordiske farvande tynde. Til Kims bisættelse sang vi meget passende »Hvor smiler fager den danske kyst«. Fast grund under fødderne havde Kim i Donse, hvor han passede og plejede sit smukke hjem og gik ture med sin hund i den skønne natur.

Da Kim gik på pension fra hospitalsvæsenet, fortsatte han med at arbejde i speciallægepraksis, og Kim og Anne og familien havde masser af planer for fremtiden. Men alle planer blev kuldkastet, da Kim blev ramt af en aggressiv cancer og døde efter kun få ugers sygdom. Men Kim døde afklaret og i fred, omgivet af sin familie, men alt, alt for tidligt.

Vore tanker går til Anne og til Trine og Peter og deres familier.

Æret være Kim Toftager-Larsens minde.

Peter Jacob Hornnes

Birgit Bødker

Lars Franch Andersen

Ellen Christine Leth Løkkegaard

Jens Basse Hertz

Bent Nørgaard Pedersen