Content area

Kirsten Secher

13.3.1925-20.2.2018

Læge Kirsten Secher, Farum, er død. Kirsten var datter af læge Jeppe Bangshøi og voksede op i lægeboligen i Mern. Under medicinstudiet mødte hun Bengt, der blev hendes livsledsager både privat og professionelt. Efter embedseksamen og turnus i Sønderborg havde hun vekslende hospitalsansættelser, hvor øre-næse-hals-specialet i særlig grad havde hendes interesse. Hun valgte imidlertid at følge Bengt, da han besluttede sig for at blive alment praktiserende læge, og sammen overtog de i 1958 Erik Castbergs praksis i Farum. Her drev de praksis i mere end 30 år og nåede at være læger for fire generationer af farumborgere. Begge deltog aktivt i livet i lokalsamfundet, hvor ”fru Secher” var et kendt ansigt blandt andet i sin egenskab af tilsynsførende læge ved flere af børnehaverne i Farum og Stavnsholt. Lægeboligen ved søen var et trygt og godt hjem for Kirsten og Bengts fire børn, men åbnede sig også gæstfrit for familie og venner og blev rammen om mange festlige begivenheder i årenes løb. Kirsten var en glimrende og opfindsom kok, og efter sin pensionering udgav hun en kogebog, ”Kort og godt”, i lille oplag, primært skrevet til familiens unge mennesker, der skulle lære at stå på egne, kulinariske ben. Efter Bengts død i 2001 var Kirsten i sit otium især passioneret bridgespiller, og hun bevarede fysik og intellekt, indtil få måneder før hun døde knap 93 år gammel.

Æret være hendes minde.

Lisa Linnea Secher

Lena Secher