Content area

Klaus Jensen

18.11.1927-27.4.2018

Klaus Jensen voksede op på Statens Seruminstitut (SSI) og på Institut for Almen Pathologi, KU, som søn af professor, dr.med. KA Jensen. Farfaren Adolf Severin Jensen var professor i zoologi, KU. Det blev Klaus Jensens livsindsats fra 1960’erne som medlem af den første generation af kliniske mikrobiologer at realisere de to institutters tanker om rationel kemoterapi af infektioner baseret på akut mikrobiel og derfor dengang overvejende bakteriologisk diagnostik, som han bragte til udførelse først på Blegdamshospitalet og derefter på den af ham planlagte klinisk mikrobiologiske afdeling på Hvidovre Hospital.

Klaus Jensens engagerede og videnskabeligt begrundede holdning til patienterne og til diagnostikken overførtes ikke alene til den næste generation, reservelægerne i afdelingen, men også til størstedelen af den danske lægestand gennem weekendkurser i 1977-1981 i alle rigets lægekredsforeninger, nogle steder flere gange, hvor han sammen med sine to medlærere formåede at inddrage mange af deltagerne i diskussionerne. En langsigtet virkning heraf var fravalget af tetracyclin ved feber og mod de fleste diagnosticerede infektioner, hvilket i det følgende tiår fulgtes af en næsten forsvinden af MRSA, som alle var tetracyclinresistente og altså havde været genstand for en massiv koselektion. Hyppigheden var ved århundredskiftet næsten nul. Klaus Jensen blev fra 1980 en hovedkraft i SSI’s af DANIDA finansierede samarbejde med Beijings Universitet. Her arrangerede han årlige kurser af 14 dages varighed, to efter hinanden, og formåede på ny at bruge os danske kolleger som lærere og kursusledere. Samarbejdet mundede ud i bygningen af et dansk seruminstitut i Beijing, nu Sino Danish Postgraduate Training Center.

Efter pensioneringen 1997 trak han sig tilbage til sin gård i Trensum ved Karlshamn, Sverige, hvor han sammen med sin hustru gennem 62 år, Birthe f. Mehlsen, skabte et nyt miljø. Ved at skrive denne nekrolog bliver vi grebet af ånden fra 1980’erne.

Æret være Klaus Jensens minde.

Knud Siboni

Wilhelm Frederiksen

Bente Gahrn-Hansen

Jesper Boetius Hertz

Niels Høiby

Hans Jørn Kolmos

Aase Meyer

Alice Friis-Møller

Per Søgaard