Content area

Lars Romer Krusell

22.12.1948-13.2.2018

Lars Krusell blev student fra Viborg Katedralskole og siden læge fra Aarhus Universitet.

I studietiden var Lars aktiv i studenterbevægelsen, og da han blev ansat på Aarhus Amtssygehus blev han hurtigt formand for reservelægerådet. Lars var en meget dygtig læge, der hurtigt fattede interesse for det kardiologiske område. I ungdommen forskede han hovedsageligt i hypertension, og da Lars efterfølgende blev uddannet på Hjerteafdelingen på Skejby Sygehus, blev han hurtigt involveret i afdelingens forskning indenfor interventionel kardiologi. Han var en dygtig kliniker og håndværker og i alle henseender patienternes mand. Han blev overlæge på Hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby i 1995 og var i begyndelsen tilknyttet både PCI-gruppen og gruppen omkring hjertetransplantation. Efterhånden koncentrerede han sig om kateterbaseret behandling af koronararteriesygdom og klapimplantation hos patienter med aortastenose. Lars gjorde et meget stort arbejde i PCI-gruppen og har behandlet et utal akutte blodpropspatienter dag og nat gennem årerne. Han er forfatter og medforfatter til et meget stort antal videnskabelige artikler. Lars var tillige en forbilledlig læremester for yngre kolleger under uddannelse. Lars interesserede sig for registreringspraksis og DRG og var på dette område rådgiver for Sundhedsstyrelsen. Som belønning for sit store arbejde fik Lars i 2009 Thiesens Legat af Dansk Cardiologisk Selskab.

Lars' dedikation og omhu, altid med patienten i fokus, gjorde ham vellidt og respekteret blandt patienter, personale og kolleger på tværs af subspecialer og matrikler. For os PCI-kolleger var han var først og fremmest en fantastisk kollega, en gentleman og en holdspiller, der altid var klar til at give en ekstra hjælpende hånd. Lars formåede også at skabe en fin balance mellem arbejdsliv og privatlivet, sidstnævnte med hustruen Susanne, børn og børnebørn i centrum. Han elskede en god fest, og Susanne og han var værter for mange hyggelige, kollegiale middage i deres hjem, Det Norske Hus, i Risskov.

Lars udviklede en uhelbredelig kræftsygdom, og han måtte, tvunget af sygdommen, gå på pension i 2017.

Steen Dalby Kristensen

Michael Mæng

Christian Juhl Terkelsen

Evald Høj Christiansen

Anne Kaltoft

Leif Thuesen

Henning Rud Andersen

Hans Erik Bøtker