Content area

Leif Martin Hagerup

29.3.1928-11.4.2017

Leif Hagerup var københavner i sind og tale, men fra 1972 var hans virke i Holstebro. Han blev gift med Aase i 1951 og fik sin embedseksamen fra Københavns Universitet i 1959. I 1960 begyndte han turnus på KAS Glostrup. Dette førte ham ind i ”50-årsundersøgelsen i Glostrup”, som de næste årtier blev en væsentlig del af hans videnskabelige indsats og i 1974 manifesterede sig i disputatsen: ”Coronary heart disease. Risk factors in men and women. From the population study in Glostrup, Denmark”.

Uddannelsen til speciallæge foregik på københavnske afdelinger med Afdeling C i Glostrup som hovedafdeling. Arbejdet med befolkningsundersøgelsen førte til en interesse for medicinsk statistik og en tidlig kontakt med edb. Han var medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Databehandling i 1972-1976 og formand for Epidemiologisk Forskningsgruppe i 1976-1980.

Holstebro Centralsygehus havde set behovet for medicinsk grenspecialisering, og i 1972 blev Leif Medicinsk Afdelings første kardiologiske overlæge. Et afsnit blev indrettet med moderne overvågningsudstyr som på KAS Glostrup. I de første år blev patienter med akut myokardieinfarkt (AMI) stadig først indlagt på den velfungerende intensivafdeling, men fra 1979 foregik hele indlæggelsen på kardiologisk afsnit. Også fysisk genoptræning efter AMI fik han tidligt sat i system. Hjertepatienter skulle ikke tro, at de nu var invalider. I en del år var Leif formand for Amtsoverlægerådet og bisidder ved møderne i Ringkjøbing Amts sundhedsudvalg, hvor hans indsigt i edb kom både ham og amtet til gavn. Københavneren faldt til i Vestjylland og blev skattet medlem af det lokale Rotary.

Kort før han blev 70 år, gik han på pension og blev et værdifuldt medlem af Sygehushistorisk Afdeling Holstebro, som sørgede for, at samlingen blev fotoregistreret og digitaliseret. Hans videnskabelige interesse var usvækket. Han undersøgte kritisk tidens alternative medicin og var medforfatter af ”En håndbog i mystik og videnskab”, Politikens Forlag, 2002.

Aase døde i 2013, og Leif blev alene i et stort hus. Da begge børnene boede i københavnsområdet, flyttede han tilbage til København. I de sidste år var Leif svækket af hjertesygdom, men hverken hukommelse eller intellekt fejlede noget.

Johan Lanng Nielsen

Niels A. Larsen

Right side

af Lars Borly | 22/04
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 22/04
1 Kommentar
af Per Kristian Kruhøffer | 21/04
1 Kommentar
af Kristian Rørbæk Madsen | 21/04
6 kommentarer
af Alice Kunkel | 21/04
1 Kommentar
af Klaus Larsen | 18/04
2 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 17/04
5 kommentarer
af Jan Peter Baark | 15/04
3 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 15/04
2 kommentarer