Content area

Michael John Albeck

2.4.1956-24.4.2017

Michael John Albeck blev matematisk fysisk student i 1975 fra Johannesskolen på Frederiksberg og afsluttede medicinstudiet ved Københavns Universitet i januar 1984.

Allerede i studietiden var Michael involveret i videnskabelige studier inden for det neurologiske speciale, hvilket tidligt udmøntede sig i flere videnskabelige arbejder.

Han blev grebet af neurokirurgien med de billeddiagnostiske og kirurgisk tekniske udfordringer. I sine knap tre år som klinisk assistent på Rigshospitalets Neurokirurgiske Afdeling blev han hurtigt involveret i afdelingens særlige interesseområder og var medforfatter til en række arbejder om liquordynamiske undersøgelser hos hydrocefaluspatienter. Både yngre og ældre kolleger nød godt af hans viden og store villighed til at give en hjælpende hånd både med det statistiske og den videnskabelige tilrettelæggelse. Arbejdet om intrakranielt tryk og konduktans hos raske personer er stadig refereret som overmåde væsentligt.

Rygkirurgien var håndværksmæssigt og videnskabeligt spændende, og den blev hans faglige basis resten af livet, hvor han var aktiv på både teoretiske og praktiske rygkirurgiske kurser.

En række arbejder om billeddiagnostiske undersøgelser af diskusprolapser ville utvivlsomt have ledt frem til en disputats, hvis ikke karrieren hurtigt gik videre i stillinger med ledelsesansvar og kirurgisk ansvar. Han erhvervede 2001 diplomledercertifikat i sundhedsvæsenet. Ud over de mange videnskabelige arbejder og foredrag samt lærebogsafsnit var Michael en vellidt underviser på såvel specialistuddannelserne som for andre faggrupper, og han var bedømmer på et af største rygkirurgiske tidsskrifter. I 1995 blev Michael neurokirurgisk speciallæge og i 1997 overlæge på Århus Kommunehospital. Hvorefter han i maj 2006 at tiltrådte en overlægestilling på Odense Universitetshospital.

Efter årene med uddannelses- og ledelsesansvar skulle det personlige ansvar for hele patientforløbet prøves af i den private sektor.

Hans behagelige adfærd, store omhu og kirurgiske teknik gjorde ham til en vellidt og eftertragtet person også for privathospitalerne og især deres patienter.

Siden 1992 har Michael været konsulent i Arbejdsskadestyrelsen og siden 2002 var han ankermand på det neurologiske område. Her kunne han med stor viden og erfaring på venlig og diplomatisk vis mildne den juridiske/lægefaglige kontaktflade og sikre ensartet lægefaglig sagsbehandling. Der var ofte brug for hans store, men stille, aldrig grove humor som problemløser i komplicerede spørgsmål.

I hele Michaels karriere har Vibeke været den trofaste tålmodige støtte, der uden at kny accepterede nødvendige flytninger rundt i landet og det meget store arbejdspres, Michael lagde på sig selv. Vibeke har med sin varme personlighed og sociale evner sammen med Michael gjort dem til et eftertragtet vennepar. Vennerne har nydt godt af parrets store gæstfrihed hvor politik, litteratur, og gerne faglige problemer blev diskuteret. Musik var en væsentlig ingrediens i Vibekes og Michaels liv, operamusikken tonede ofte ud over gæsterne, ligesom et genhør med de gamle rocknumre altid var velkommen. Michael var belæst i klassisk og nyere litteratur samt især moderne gastronomi. Besøgene hos Vibeke og Michael, hvor temaet kunne være et par dages arbejde med udvikling/afprøvning af molekylær gastronomi, var eftertragtelsesværdige, sjove og af og til gastronomisk vellykkede.

Michael var til det sidste overmåde flittig, kunne aldrig sige nej til ekstraopgaver. Det var overraskende, at han pludseligt blev revet bort.

Vores tanker går til Vibeke.

Æret være hans minde.

Palle Petersen

Flemming Find Madsen

Right side

af Connie Lærkholm Hansen | 17/07
33 kommentarer
af Bente Lützen | 16/07
1 Kommentar
af Christian Frøkjær Thomsen | 16/07
1 Kommentar
af Klaus Roelsgaard | 15/07
2 kommentarer
af Geske Johanne Glahn | 14/07
1 Kommentar
af Finn Redke | 14/07
4 kommentarer
af Finn Redke | 14/07
3 kommentarer