Content area

Mirko Tos

3.10.1931-16.1.2018

Professor, dr.med. Mirko Tos var født i Slovenien og blev uddannet læge i Ljubliana. Straks efter embedseksamen i 1957 emigrerede han til Danmark med sin hustru, Nives. Samtidig med ansættelse i reservelægestillinger tog han dansk lægeeksamen i 1960 og uddannede sig efterfølgende i otorhinolaryngologi. Han blev speciallæge i 1966 og forsvarede samme år sin disputats om kirtlerne i trachea. Han vedblev at interessere sig for kirtelelementer i slimhinden i luftvejene, herunder næse og bihuler, tuba Eustachii og mellemøret, og inspirerede flere yngre læger til fortsatte studier om dette emne. Han blev overlæge i Glostrup som 36-årig, fem år senere flyttede han til Gentofte, hvor han i 1980 blev professor og administrerende overlæge.

Omkring 1970 var der i Skandinavien ikke megen fokus på ørekirurgi, der internationalt var under udvikling. Ørekirurgien blev hans hovedinteresse og smittede af på flere generationer af yngre otologer, både herhjemme og i udlandet. Gentoftes øreafdeling blev et otokirurgisk center med internationalt ry.

Mirko Tos var umådelig flittig og inspirerede sine medarbejdere til det samme, publicerede sammen med disse omkring 500 videnskabelige arbejder. Han skrev flere lærebøger, heriblandt en detaljeret beskrivelse af samtlige anvendte ørekirurgiske indgreb verden over, illustreret trin for trin. I årevis havde han for egen regning en tegner fast stationeret på sit ikke så store kontor. Yngre læger i mange lande fotokopierede hans bøger i stedet for at købe dem – det gjorde ham ikke noget, det vigtigste var, at de lærte nogle gode operationsteknikker. Han underviste på talrige ørekirurgiske kurser og arrangerede selv en række af dem.

Han var primus motor ved etableringen i Danmark af den skånsomme translabyrintine adgang ved operation af visse akustikusneurinomer og var dynamo ved etablering af behandlingen af døve med cochlear implants i Danmark.

Han var internationalt kendt og værdsat for sine faglige og videnskabelige kvalifikationer, men også fordi han var ukrukket og vellidt. Han var æresmedlem af en række videnskabelige selskaber verden over, og det var vanskeligt at finde en international otologisk kongres, hvor han ikke var præsident, æresgæst eller inviteret foredragsholder. Han forblev usnobbet og var lige venlig og åben overfor unge interesserede læger som overfor erfarne kolleger. Ved internationale videnskabelige møder var der i pauser i reglen kø af kolleger i alle aldre omkring ham.

Mirko Tos brugte ikke kun sit liv på otologi. Han var et omsorgsfuldt familiemenneske, der elskede udfordrende spil og lege, var en glimrende skakspiller og sportsmand, dyrkede alpint skiløb og tennis og var oftest en af de sidste, der gik hjem fra et festligt lag.

Efter pensioneringen som 70-årig blev han blev udnævnt til æresdoktor i Maribor i Slovenien og forelæste her nogle semestre. Den sidste del af hans otium blev imidlertid præget af Alzheimers sygdom. Vi, hans elever og medarbejdere, vil imidlertid altid huske ham som begavet og dynamisk inspirator, læremester, kollega og ven, med umådelig betydning for dansk og international otologi.

Viggo Balle

Christian von Buchwald

Per Cayé-Tomasen

Per Leganger Larsen

Ulf Mercke (Lund)

Sven-Eric Stangerup

Christian Hjort Sørensen

Jens Thomsen

Tina Tos

Per Bonding