Content area

Mogens Brandt Kristensen

9.5.1934-29.4.2017

Den tidligere redaktør af Lægemiddelkataloget, Mogens Brandt Kristensen, er død efter længere tids sygdom. Mogens blev født i Kalundborg, og han blev student fra Sorø Akademi i 1953 og kandidat fra Københavns Universitet i vinteren 1961.

Han fik turnus på Medicinsk Afdeling F på Københavns Amts Sygehus i Gentofte, hvor han sammen med Laurids Korsgaard Kristensen og Jens Mølholm Hansen udførte en række banebrydende og internationalt anerkendte forsøg med farmakokinetiske interaktioner mellem orale antidiabetika og andre lægemidler. Dette dannede grundlaget for hans doktordisputats, som han forsvarede i 1973. Året forinden var han blevet overlæge på Medicinsk Afdeling på Diakonissestiftelsens hospital. Den stilling bestred han indtil 1984, hvor hospitalet lukkede, og han besluttede sig for at afslutte sin hospitalskarriere. I 1985 blev han udsendt af WHO som koordinator af et lægemiddelprogram ved Sundhedsministeriet i Uganda. Både personligt og fagligt anså Mogens sine fire år i Uganda som et af karrierens højdepunkter. Mogens var en af pionererne inden for klinisk farmakologi i Danmark, og han var i to perioder i 1982-1985 og igen i 1989-1992 formand for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Med sin myndige og rolige fremtoning var han god til at holde styr på de få, men store egoer, der dengang prægede faget.

I 1974-1985 var han medlem af redaktionskomitéen for Lægeforeningens Medicinfortegnelse. Efter hjemkomsten fra Uganda blev han chefredaktør af Lægemiddelkataloget, som siden 1976 havde været udgivet af Danmarks Apotekerforening og medicinimportørerne og -fabrikanterne MEDIF og MEFA. Det har altid været kontroversielt, at lægemiddelindustrien stod bag en vigtig kilde til information om lægemidler, og det er derfor afgørende for troværdigheden, at chefredaktøren er en bredt anerkendt og fuldkommen ubestikkelig læge med et indgående videnskabeligt og praktisk kendskab til lægemidler, og de egenskaber havde Mogens til fulde. Allerede i 1999 var Lægemiddelkataloget blevet tilgængeligt online, og i 2004 blev Medicinfortegnelsen og Lægemiddelkataloget lagt sammen til Medicin.dk, hvilket samtidigt indvarslede, at de trykte bøgers æra var slut.

I god ro og orden trak Mogens sig som redaktør og blev i stedet den første leder af Interaktionsdatabasen. Det blev til næsten 50 år i den rationelle farmakoterapis tjeneste, og det skylder vi ham megen tak for.

Kim Brøsen

Jesper Lund Bredesen

Right side

af Stine Bjerrum Runge | 22/06
2 kommentarer
af Preben Joffe | 22/06
1 Kommentar
af Charlotte Schulsinger | 22/06
6 kommentarer
af Jens-Jørgen Gravesen | 20/06
1 Kommentar
af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer