Content area

Mogens Kirketerp

26.2.1930-21.9.2018

Forfatter(e)

Knud Siboni

Mogens var søn af justitssekretæren ved Vestre Landsret, Julius Kirketerp, og hørte derved til borgerskabet i embedsbyen Viborg. Det prægede ham for livet: Alt skulle gerne være lige så godt som i gamle dage i Viborg. Allerede i den store skoletid var hans elskværdighed legendarisk, og han blev en kær gæst ved min families tebord.

Jeg havde den glæde at være hans klasse- og sidekammerat fra 1. klasse i Forberedelsesskolen i 1936 til studentereksamen i 1948 fra Viborg Katedralskole og sammen med ham at begynde på det medicinske studium samme år ved Aarhus Universitet. Han blev en værdsat practicus i Aalborg og trak sig tilbage som 64-årig, men bevarede kære venner blandt sine patienter, og han var et forbillede for sin ældste datter, Mette, som praktiserer i Aarhus.

Ægteskabet med den norskfødte Anne etablerede forbindelsen med Norge, og vennerne nød godt af den lille piges erindringer om englændernes kortvarige besættelse i april 1940 af Narvik. En andet vigtigt samlingspunkt i familien var sommerhuset i Gl. Skagen, som forældrene byggede i 1939. Mogens Kirketerp står således som en kulturbevarende læge i den danske provins.

Æret være hans minde.