Content area

Niels Erik Graven-Nielsen

7.9.1930-26.9.2018

Forfatter(e)

Christian Valentiner-Branth

Pensioneret overlæge Niels Erik Graven-Nielsen er efter kort tids sygdom stille sovet ind den 26. september 2018. Niels Erik blev født i Ribe den 7. september 1930 og var søn af Jenny og Anders Graven-Nielsen. Skoletiden endte med realeksamen efterfulgt af kort tid på kontor. Derefter i 1950 student fra Th. Langs Skoler, Silkeborg. Han studerede efterfølgende medicin ved Aarhus Universitet og tog den medicinske embedseksamen i 1957. Reservelæge ved sygehusene i Vejle, Tønder og Odense. I 1969 blev han speciallæge i intern medicin og herefter overlæge på Medicinsk Afdeling på Herning Centralsygehus med tjenestested på Ringkøbing Amtssygehus. I næsten 30 år virkede han som overlæge i Ringkøbing. Niels Erik var især glad, når han oplevede, at hans virke gjorde en forskel for patienterne. Han var hovedsageligt klinisk funderet, men bedrev også forskning om lungesygdomme. Niels Erik havde flere tillidshverv, blandt andet var han aktiv i Foreningen af Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. Efter pensioneringen i 1998 blev Horsens hjemby for hans otium.

Niels Erik var gennem livet en mønsterbryder. Ikke bare i sine unge år, hvor han tog en videregående uddannelse, men også senere i livet var han i opposition til det borgerlige og traditionsbundne, hvilket givetvis stammer fra en opvækst under trange kår. Niels Eriks liv var præget af nysgerrighed og fordybelse i samfundsforhold, litteratur, film, fotografering, musik og kunst. Han var altid optaget af den gode samtale, og mange ferier foregik på landets højskoler. Sang og musik var vigtigt gennem hele livet. Niels Erik dyrkede den klassiske sangtradition, spillede klaver og senere klarinet i et musikskoleorkester i Ringkøbing, hvor han også sang i kor. Desuden var han en ivrig og dygtig fotograf gennem hele livet og aktiv amatørmaler gennem mange år. Han var tilmed moderne for sin tid, da han begyndte at løbetræne i 1960'erne. Der blev også tid til at dyrke golfspillet sammen med venner og familie.

Niels Erik efterlader sig en stor familie: Samlever, fire drenge fra første ægteskab, sammenbragte børn, svigerbørn, børne- og oldebørn.

Æret være Niels Eriks minde.