Content area

Niels Heegaard

5.12.1959-26.9.2017

En af pionererne bag diagnostik og forskning inden for autoimmune- og neurodegenerative sygdomme er afgået ved døden.

Med professor, overlæge, dr.med. og dr.scient. Niels H.H. Heegaards alt for tidlige og uventede død har forskningen inden for autoimmune og neurodegenerative sygdomme mistet en fremragende og visionær ildsjæl.

Niels Heegaard blev født i Kgs. Lyngby og voksede op på Sydsjælland. Han blev medicinsk kandidat fra Københavns Universitet i 1986. Efter militærtjeneste i Søværnet og turnusuddannelse på københavnske hospitaler fik Niels Heegaard ansættelse som klinisk assistent på Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet og kom derfra til en stilling som forsker på National Institutes of Health (NIH), Bethesda, Maryland, USA, hvor han var i godt tre år. Han vendte tilbage til Danmark i 1993 som afsnitsleder på Statens Serum Institut (SSI) og var frem til sin død overlæge og afdelingschef i Afdeling for Autoimmunologi og Markører. Han holdt orlov yderligere to gange, dels i forbindelse med opkvalificering som speciallæge i klinisk biokemi på Klinisk Biokemisk og Farmakologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, hvor han også fungerede som professor MSO, dels i forbindelse med et halvårligt forskningsophold på NIH, USA i 2009.

Niels Heegaard har været videnskabelig aktiv siden den tidligste del af studietiden og har publiceret over 200 arbejder i internationale fagtidsskrifter samt organiseret eller været medarrangør af flere internationale videnskabelige møder om immunologi, biomarkører og mikro-RNA. Han har været vejleder for mere end ti ph.d.-studerende og har været inviteret til at præsentere resultater ved mere end 100 videnskabelige møder. Niels Heegaard forsvarede sin medicinske doktorafhandling i 1994 og sin naturvidenskabelige doktorafhandling i 2009. Niels Heegaard var som den gode forskningsleder altid opmærksom på at fremhæve sine medarbejderes forskningsindsatser.

Som anerkendelse for sin store forskningsindsats modtog Niels Heegaard den prestigefyldte pris fra Alzheimer-forskningsfonden i 2015. Han modtog endvidere Ridderkorset i 2017 for sin anerkendte forsknings- og ledelsesindsats inden for staten.

Niels Heegaard besad en smittende personlighed og var en højt skattet leder, samarbejdspartner, kollega og medarbejder. Ingen udfordring var for stor til en humoristisk kommentar og smittende latter, som hurtigt spredte sig omkring ham. Vi i ledelsesgruppen på Statens Serum Institut har tilbragt mange lystige stunder sammen med Niels Heegaard både i forbindelse med arbejdet og i socialt lag. Niels Heegaard var en dedikeret og dygtig sanger og sangskriver og forsømte aldrig en lejlighed til at skrive en intelligent og humoristisk festsang. Den sidste sang, som Niels Heegaard skrev for os, var i forbindelse med sommerfesten på SSI i august 2017, hvor versefødder, rim og humor gik hånd i hånd til stor glæde og morskab for alle medarbejdere på SSI.

Ud over at være vores kulturelle fyrtårn var Niels Heegaard også en fysisk aktiv person, der altid cyklede på arbejde og ofte deltog i løb af forskellig slags. Derudover elskede han sejlsport og havde netop bestået skippereksamen, hvad han var meget stolt af.

Niels Heegaard var, hvad man vil kalde et ordentlig menneske. Altid ærlig, ligefrem, venlig og støttende. Han var ydmyg om sine egne indsatser og altid meget opmærksom på andres ønsker og behov. Samtidig var han et rigtigt familiemenneske, og familien betød alt for ham og fyldte meget i hans dagligdag.

Niels Heegaard har levet et beundringsværdigt og indholdsrigt liv, men han har ulykkeligvis forladt os alt for tidligt. Vi vil savne ham dybt, men vil altid tænke på ham med glæde i sindet.

Vores tanker og medfølelse går til hans dejlige familie.

Æret være Niels H.H. Heegaards minde.

På vegne af kolleger på Statens Serum Institut

Helle Bossen Konradsen

David Hougaard

Mads Melbye